• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

03 czerwca 2016

Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012

Informujemy, że 30 maja 2016 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.02.02-12-0590/12 złożonego w konkursie nr MCP/2.2.B/4/2012.

więcej

10 grudnia 2015

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

więcej

01 grudnia 2015

Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1613/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu na podpisanie umów o dofinansowanie i rozliczenie projektów, w konsekwencji zmianie ule...

więcej

23 października 2015

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1433/15 z dnia 22 października 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowa...

więcej
Więcej aktualności