Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

02 stycznia 2017

Podsumowanie specyfiki projektów realizowanych w perspektywie 2007–2013 II Oś MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy

więcej

22 listopada 2016

Rezultaty wsparcia przedsiębiorczości w perspektywie 2007–2013 II Oś MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy

Małopolska to jeden z najbardziej rozwiniętych pod względem innowacyjności oraz przedsiębiorczości obszarów Polski. Od 2007 r. pozycja lidera jest sukcesywnie budowana przy intensywnym wykorzystywaniu...

więcej

18 października 2016

Wsparcie innowacyjności w perspektywie 2007–2013 w II Osi MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy

Celem realizacji II osi MRPO w perspektywie 2007-2013 było stworzenie dobrych warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na terenie Województwa Małopolskiego m.in. poprzez inwestycje wzmacniają...

więcej

03 czerwca 2016

Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012

Informujemy, że 30 maja 2016 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.02.02-12-0590/12 złożonego w konkursie nr MCP/2.2.B/4/2012.

więcej
Więcej aktualności