• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Jak zaplanować inteligentny rozwój... 7 czerwca w Krakowie odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Jest to projekt jednego z krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
e-mail: konsultacje-poir@mrr.gov.pl.

Harmonogram spotkań regionalnych:
• Gdańsk – 23.05
• Wrocław – 28.05
• Białystok – 03.06
• Kraków – 07.06
• Katowice – 10.06
• Szczecin – 12.06
• Warszawa – 14.06

Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaplanowało cykl konsultacji nad projektem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w siedmiu miastach wojewódzkich. Spotkania zostaną przeprowadzone w terminie od 23 maja do 14 czerwca br. Są adresowane w szczególności do przedsiębiorców, pracowników jednostek naukowych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz szeroko rozumianej opinii publicznej.
W czasie spotkań zaprezentowane zostaną cele i instrumenty wsparcia przewidziane do realizacji w ramach PO IR. Ponadto przedstawione zostaną założenia polityki państwa w obszarach gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego. W czasie spotkania przewidziane zostały wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Udział w spotkaniach będzie okazją do zapoznania się z założeniami PO IR, jak też możliwością wymiany poglądów i doświadczeń z przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje na temat terminów i lokalizacji spotkań dostępne są na stronie internetowej: www.poig.gov.pl. Rejestracja na spotkania regionalne jest prowadzona poprzez elektroniczny formularz, który został zamieszczony w zakładce „Rejestracja”.

Osobami do kontaktu w sprawach dotyczących organizacji spotkań regionalnych są:
Marta Kulińska tel. 22 273 81 22
Łukasz Małecki tel. 22 273 80 72

Ewentualne pytania można również przekazywać na adres e-mail: konsultacje-poir@mrr.gov.pl.

Harmonogram spotkań regionalnych:
•    Gdańsk – 23.05
•    Wrocław – 28.05
•    Białystok – 03.06
•    Kraków – 07.06
•    Katowice – 10.06
•    Szczecin – 12.06
•    Warszawa – 14.06

Galerie
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój