• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Małopolska – Europejski Region Przedsiębiorczości 2016 Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to wyróżnienie, które przyznawane jest przez Komitet Regionów od 2009 roku. Tytułem ERP nagradzane są te regiony UE, które wyróżniają się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji.

Regiony, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości.

 

W tym roku tytuł trafił do trójki najlepszych – Małopolski, Glasgow i Lombardii. Małopolska jest pierwszym polskim województwem i drugim spośród regionów z nowych państw członkowskich, która otrzymało to zaszczytne wyróżnienie.

 

Tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości to nie tylko sam prestiż, ale także realne korzyści oraz olbrzymia promocja Małopolski. Po pierwsze, wyróżnienie jest wyraźnym sygnałem dla wszystkich państw członkowskich UE, że działania Małopolski na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mają akceptację Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej. To w oczywisty sposób przekłada się na awans Województwa Małopolskiego do pozycji lidera, który może stanowić dla innych regionów przykład, jak działać by np. skutecznie zachęcać przedsiębiorców do inwestowania na własnym obszarze. Przynależność do elitarnej sieci Europejskich Regionów Przedsiębiorczości to także kolejny element, który umocni pozycję Małopolski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera, z którym warto prowadzić ciekawe i przyszłościowe projekty, w których Województwo Małopolskie się specjalizuje (tzw. inteligentne specjalizacje). To m.in. nauki o życiu (life sciences); zrównoważona energia; technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego.

 

Konkurs organizowany jest od 5 lat. Jak dotąd to zaszczytne wyróżnienie otrzymało 15 europejskich regionów: Murcja, Kerry, Brandenburgia, Trnawa, Helsinki-Uusima, Katalonia, Styria, Dania Południowa, Nord-Pas-de-Calais, Brabancja Północna, Marche, Flandria, Wspólnota Walencka, Irlandia Północna i Lizbona.