Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Rezultaty wsparcia przedsiębiorczości w perspektywie 2007–2013 II Oś MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy Małopolska to jeden z najbardziej rozwiniętych pod względem innowacyjności oraz przedsiębiorczości obszarów Polski. Od 2007 r. pozycja lidera jest sukcesywnie budowana przy intensywnym wykorzystywaniu wsparcia funduszy europejskich.

W rezultacie wdrożenia przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013, Małopolska zyskała:

 • ponad 3,4 tys. nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektów,
 • ponad 2,6 tys. nowych produktów i technologii wprowadzonych na rynek,
 • 2,5 tys. świadczonych nowych usług przez przedsiębiorców,
 • ponad 1,2 tys. przedsiębiorstw wdrożyło rozwiązania innowacyjne rozumiane jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, czy też nowej metody produkcyjno-organizacyjnej,
 • 101 utworzonych etatów badawczych,
 • 55 laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach.

Najczęstszymi odbiorcami wsparcia w ramach II Osi Priorytetowej MRPO były małe przedsiębiorstwa, z którymi zawarto 46% wszystkich umów. Niewiele mniejszy udział stanowiły umowy zawierane z mikroprzedsiębiorstwami – 41%. Średnie przedsiębiorstwa stanowiły 12% wszystkich podpisanych umów, zaś duże przedsiębiorstwa – 1%.
Najczęściej wspierano przedsiębiorców działających w branży usługowej - opieka zdrowotna (dane na podstawie PKD przedsiębiorstw). Kolejno największą ilość projektów dofinansowano wśród przedsiębiorców zajmujących się:

 • produkcją metalowych wyrobów gotowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń),
 • produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • specjalistycznymi robotami budowlanymi,
 • produkcją maszyn i urządzeń.