Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku m.in. w celu realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego roli Instytucji Zarządzającej dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. http://20072013.mcp.malopolska.pl/ Podsumowanie specyfiki projektów realizowanych w perspektywie 2007–2013 II Oś MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/podsumowanie_specyfiki_projektow_realizowanych_w_perspektywie_20072013_ii_os_mrpo_gospodarka_regionalnej_szansy_192.html 2017-01-02 GMT Rezultaty wsparcia przedsiębiorczości w perspektywie 2007–2013 II Oś MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/rezultaty_wsparcia_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_20072013_ii_os_mrpo_gospodarka_regionalnej_szansy_191.html Małopolska to jeden z najbardziej rozwiniętych pod względem innowacyjności oraz przedsiębiorczości obszarów Polski. Od 2007 r. pozycja lidera jest sukcesywnie budowana przy intensywnym wykorzystywaniu wsparcia funduszy europejskich. 2016-11-22 GMT Wsparcie innowacyjności w perspektywie 2007–2013 w II Osi MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wsparcie_innowacyjnosci_w_perspektywie_20072013_w_ii_osi_mrpo_gospodarka_regionalnej_szansy_190.html Celem realizacji II osi MRPO w perspektywie 2007-2013 było stworzenie dobrych warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na terenie Województwa Małopolskiego m.in. poprzez inwestycje wzmacniające konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw oraz wspierające ich innowacyjność 2016-10-18 GMT Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_ponownej_oceny_merytorycznej_w_ramach_konkursu_nr_mcp22b42012_189.html Informujemy, że 30 maja 2016 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.02.02-12-0590/12 złożonego w konkursie nr MCP/2.2.B/4/2012. 2016-06-03 GMT Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_oraz_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_srednich_przedsiebiorstw_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a132015sr_188.html 2015-12-10 GMT Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_nr_mcp21a132015sr_187.html Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1613/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu na podpisanie umów o dofinansowanie i rozliczenie projektów, w konsekwencji zmianie uległy zapisy § 16 ust. 4 i § 20 ust. 4 Regulaminu konkursu. 2015-12-01 GMT Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_oraz_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_srednich_przedsiebiorstw_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a132015sr_186.html Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1433/15 z dnia 22 października 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 7 292 564,71 EURO na 8 473 035,30 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.). 2015-10-23 GMT Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/SR w ramach procedury odwoławczej http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_ponownej_oceny_merytorycznej_wnioskow_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a132015sr_w_ramach_procedury_odwolawczej_185.html Informujemy, że 28 września 2015 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/SR prowadzona w ramach procedury odwoławczej. 2015-10-05 GMT Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_oraz_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_srednich_przedsiebiorstw_184.html Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1244/15 z dnia 17 września 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 5 453 158,82 EURO na 7 292 564,71 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.). 2015-09-18 GMT Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_oraz_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_srednich_przedsiebiorstw_183.html Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1102/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 4 868 984,71 EURO na 5 453 158,82 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.). 2015-08-21 GMT Pamiętaj! „Małopolska myśli o Tobie” tym razem w Nowym Sączu http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/pamietaj_malopolska_mysli_o_tobie_tym_razem_w_nowym_saczu_181.html Koncerty gwiazd, konkursy, kilkunastu wystawców, warsztaty rzemiosła, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, degustacje lokalnych przysmaków, atrakcje dla najmłodszych – to wszystko oraz mnóstwo innych niezapomnianych atrakcji będzie można znaleźć 9 sierpnia w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. 2015-08-06 GMT Unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/unijne_wsparcie_w_nowej_perspektywie_finansowej_180.html Fundusze Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyznawane za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 2015-08-05 GMT Dodatkowy termin egzaminu dla kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/dodatkowy_termin_egzaminu_dla_kandydatow_na_ekspertow_rpo_wm_20142020_179.html Informujemy, że został wyznaczony dodatkowy termin części teoretycznej egzaminu pisemnego (testu) dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020. 2015-07-28 GMT Małopolska – Europejski Region Przedsiębiorczości 2016 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolska_europejski_region_przedsiebiorczosci_2016_178.html Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to wyróżnienie, które przyznawane jest przez Komitet Regionów od 2009 roku. Tytułem ERP nagradzane są te regiony UE, które wyróżniają się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. 2015-07-22 GMT Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej średnich przedsiębiorstw http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_oraz_listy_podstawowej_i_rezerwowej_srednich_przedsiebiorstw_177.html Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 933/15 z dnia 14 lipca 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 2 027 223,53 EURO na 4 868 984,71 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.). 2015-07-15 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw Działanie 2.1 Schemat A MRPO http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_konkursu_dla_srednich_przedsiebiorstw_dzialanie_21_schemat_a_mrpo_176.html Zarząd Województwa Małopolskiego 7 lipca 2015 roku uchwałą nr 879/15 przyjął listę podstawową (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji) oraz listę rezerwową (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej informacji) projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw (konkurs nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR) 2015-07-09 GMT Zapraszamy do Oświęcimia na Festiwal Funduszy Europejskich http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zapraszamy_do_oswiecimia_na_festiwal_funduszy_europejskich_175.html Nadchodzi najbardziej atrakcyjna niedziela lata w Oświęcimiu! 12 lipca zaprojektujesz swój własny t-shirt z aplikacjami ze specjalnymi efektami farb, wydrukujesz model przestrzenny w nowoczesnej technologii 3D, a także weźmiesz udział w warsztatach z tworzenia biżuterii wykonanej, np. techniką koronki frywolitkowej i szydełkowej. 2015-07-06 GMT Nabór kandydatów na ekspertów http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/nabor_kandydatow_na_ekspertow_174.html Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2015-07-01 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla małych przedsiębiorstw MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_dla_malych_przedsiebiorstw_mcp21a122013ma_173.html Informujemy, że w Regulaminie konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA wprowadzono następujące zmiany: wydłużenie terminu na podpisanie umów o dofinansowanie do 30 września 2015 r. oraz wydłużenie terminu na złożenie wniosku o płatność końcową do 31 października 2015 r. 2015-06-30 GMT Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/13/2015/ŚR http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_oceny_merytorycznej_wnioskow_zlozonych_w_ramach_konkursu_mcp21a132015sr_172.html Informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2015 roku zakończyła się ocena merytoryczna projektów średnich przedsiębiorstw, złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR, Działanie 2.1 Schemat A MRPO. 2015-06-26 GMT Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego_na_lata_20142020_170.html Dokument został zaopiniowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 2015-06-25 GMT Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/podrecznik_kwalifikowania_wydatkow_objetych_dofinansowaniem_w_ramach_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego_na_lata_20142020_171.html Dokument posiada statut wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.RPO 2015-06-25 GMT „Małopolska myśli o Tobie. Festiwal Funduszy Europejskich” już w niedzielę w Tarnowie http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolska_mysli_o_tobie_festiwal_funduszy_europejskich_juz_w_niedziele_w_tarnowie_169.html Miliony atrakcji dla całej rodziny! „Małopolska myśli o Tobie. Festiwal Funduszy Europejskich” już 28 czerwca na Rynku i Placu Rybnym w Tarnowie. 2015-06-23 GMT Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/13/2015/ŚR http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_oceny_formalnej_wnioskow_zlozonych_w_ramach_konkursu_mcp21a132015sr_168.html Uprzejmie informujemy, iż 29 maja 2015 r. zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw, złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR. 2015-06-09 GMT III Małopolskie Forum Finansowe http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/iii_malopolskie_forum_finansowe_167.html Forum Finansowe to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą firm i instytucji w zakresie możliwości rozwoju własnej firmy oraz pozyskania źródeł finansowania. 2015-06-08 GMT "Budownictwo energooszczędne" - Pespektywy rozwoju i finansowania 2014-2020 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/budownictwo_energooszczedne_pespektywy_rozwoju_i_finansowania_20142020_166.html Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące tematyki budownictwa energooszczędnego. 2015-06-02 GMT Małopolska inwestuje w młodych naukowców http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolska_inwestuje_w_mlodych_naukowcow_165.html Konferencja projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”. 2015-05-25 GMT Rozwijaj swój biznes. Czyli jak połączyć kreatywność i pasję z nowymi technologiami. http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/rozwijaj_swoj_biznes_czyli_jak_polaczyc_kreatywnosc_i_pasje_z_nowymi_technologiami_164.html Polscy studenci są pełni pomysłów na biznes. Nie każdemu jednak wystarcza determinacji, by je wdrożyć i rozwijać. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zdecydowana większość młodych ludzi myśli o własnym biznesie. Ale dobry pomysł to nie wszystko. Potrzeba również dobrego przygotowania. 2015-05-20 GMT Nowy Projekt Szczegółówego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/nowy_projekt_szczegolowego_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego_na_lata_20142020_162.html 14 maja 2015 roku Zarząd Województwa przyjął zmieniony projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 2015-05-15 GMT Terminy konkursów w 2015 roku http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/terminy_konkursow_w_2015_roku_163.html W dniu 14 maja 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2015-05-15 GMT Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zdobadz_tytul_kreatora_miejsc_pracy_161.html Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”. 2015-05-06 GMT Laureaci konkursu Przedsiębiorca Roku zostali wyróżnieni na Gali Przedsiębiorczości w Chrzanowie http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/laureaci_konkursu_przedsiebiorca_roku_zostali_wyroznieni_na_gali_przedsiebiorczosci_w_chrzanowie_160.html Chrzanowska Izba Gospodarcza już po raz dziesiąty zorganizowała plebiscyt, w wyniku którego wyłoniono i uhonorowano najlepszych przedsiębiorców z powiatu chrzanowskiego. 2015-05-05 GMT Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w MISTiA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/dzien_otwarty_funduszy_europejskich_w_mistia_158.html Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) bierze udział w ogólnopolskiej akcji promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” związanej z 10. rocznicą obecności Polski w Unii Europejskiej. 2015-05-04 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla małych przedsiębiorstw http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_dla_malych_przedsiebiorstw_155.html W wyniku zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs nr MCP/2.1.A/12/2013/MA z 3 251 948,23 euro na 3 915 007,06 euro. 2015-04-27 GMT Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_malych_przedsiebiorstw_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a122013ma_156.html W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 478/15 z dnia 23 kwietnia r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych 6 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były dotychczas na liście rezerwowej. 2015-04-27 GMT Małopolska Nagroda Gospodarcza 2015 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolska_nagroda_gospodarcza_2015_157.html Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2015. 2015-04-27 GMT Nabór do Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/nabor_do_grup_roboczych_ds_malopolskich_inteligentnych_specjalizacji_153.html Od 22 kwietnia do 8 maja 2015 r. Województwo Małopolskie prowadzi otwarty nabór do prac w Grupach Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. 2015-04-24 GMT Dotacje na Innowacje. Szkolenia MCP w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/dotacje_na_innowacje_szkolenia_mcp_w_ramach_malopolskiego_festiwalu_innowacji_152.html W tym roku od 25 do 31 maja Małopolska ponownie stanie się centrum innowacyjnych działań i zaprezentuje ponad 100 wydarzeń zorganizowanych przy współpracy 40 Partnerów. 2015-04-22 GMT 6 kroków, aby wygrać zaproszenia VIP na koncert http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/6_krokow_aby_wygrac_zaproszenia_vip_na_koncert_150.html W konkursie „Małopolska myśli” możesz wygrać VIP-owskie zaproszenia na koncert „Future Folk”, a także zakulisowe spotkanie z frontmanem zespołu Stanisławem Karpielem-Bułecką. 2015-04-21 GMT III Forum Przedsiębiorców Małopolski - Przedsiębiorcy skarbem państwa http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/iii_forum_przedsiebiorcow_malopolski_przedsiebiorcy_skarbem_panstwa_149.html Jak zmienić system podatkowy, by budżet był syty i firma cała? Jeśli spytać przedsiębiorców, co najbardziej utrudnia Im działalność, ponad 90 proc. wskazuje od lat skomplikowany i zmienny system podatkowy. 2015-04-17 GMT Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zakonczyl_sie_nabor_wnioskow_o_dofinansowanie_projektow_inwestycyjnych_srednich_przedsiebiorstw_w_ramach_schematu_21a_148.html Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" zakończonego 15 kwietnia 2015 r., do MCP wpłynęło 86 wniosków o dofinansowanie. 2015-04-16 GMT O funduszach europejskich na lata 2014-2020 w Małopolsce w Polskim Radio http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/o_funduszach_europejskich_na_lata_20142020_w_malopolsce_w_polskim_radio_147.html Sposoby wzmocnienia gospodarki regionu środkami unijnymi, kierunki i mechanizmy wsparcia to tematy poruszone w audycji radiowej Jedynki. 2015-04-14 GMT Komunikat – 3 kwietnia dniem wolnym od pracy dla MCP http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/komunikat_3_kwietnia_dniem_wolnym_od_pracy_dla_mcp_145.html Uprzejmie informujemy, iż w Wielki Piątek, tj. w dniu 3 kwietnia 2015 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczosci będzie nieczynne. Serdecznie zapraszamy w dniu 7 kwietnia 2015 r. 2015-04-02 GMT Prosto do Funduszy - kampania promująca źródła informacji o Funduszach Europejskich http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/prosto_do_funduszy_kampania_promujaca_zrodla_informacji_o_funduszach_europejskich_146.html „Prosto do Funduszy” to tytuł najnowszej kampanii medialnej realizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Stanowi ona jeden z elementów otwarcia perspektywy 2014-2020. Ma na celu promocję portalu internetowego www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. 2015-04-02 GMT Konferencja „Sprintem czy Marszem – czyli o rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce” - podsumowanie http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konferencja_sprintem_czy_marszem_czyli_o_rozwoju_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_w_polsce_podsumowanie_144.html W dniach 24-25.03.2015 na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się Konferencja „Sprintem czy Marszem – czyli o rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce” organizowana przez Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Studenci UEK mieli wyjątkową okazję, aby zdobyć wiedzę o realiach MŚP z pierwszej ręki: zarówno od przedstawicieli sektora publicznego jak i prywatnego, od doświadczonych przedsiębiorców jak i młodych start-up’owców. 2015-03-31 GMT Dni Otwarte Funduszy Europejskich – pokaż swoje pomysły! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/dni_otwarte_funduszy_europejskich_pokaz_swoje_pomysly_142.html Przypominamy, że jeszcze tylko do 3 kwietnia br. można zgłaszać swój udział w II edycji akcji! 2015-03-27 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla małych przedsiębiorstw http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_dla_malych_przedsiebiorstw_143.html W związku z możliwością pojawienia się środków możliwych do kontraktacji w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" MRPO, zmianie uległ Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA. 2015-03-27 GMT Bezpłatne szkolenie „NOWA PERSPEKTYWA DLA FIRM” – fundusze europejskie na lata 2014 – 2020 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/bezplatne_szkolenie_nowa_perspektywa_dla_firm_fundusze_europejskie_na_lata_2014_2020_141.html Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli MŚP zainteresowanych możliwościami finansowania oferowanymi dla przedsiębiorstw na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. 2015-03-24 GMT Konferencja „Sprintem czy marszem – czyli o rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce” http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konferencja_sprintem_czy_marszem_czyli_o_rozwoju_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_w_polsce_140.html Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej, działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zapraszają na Konferencję „Sprintem czy marszem – czyli o rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce”, która odbędzie się w dniach 24-25 marca 2015. 2015-03-18 GMT Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konsultacje_spoleczne_projektu_szczegolowego_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego_na_lata_20142020_139.html Zarząd Województwa Małopolskiego prezentuje projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i zaprasza do zgłaszania uwag do tego dokumentu. 2015-03-11 GMT Festiwal Wstęp Wolny Funduszy Europejskich http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/festiwal_wstep_wolny_funduszy_europejskich_138.html Pierwszy weekend wiosny świadczy tylko o jednym – wielkimi krokami zbliża się Festiwal Wstęp Wolny Funduszy Europejskich. To znak, że Małopolska myśli o kulturze, ale też o każdym mieszkańcu. Coś dla siebie znajdą tu mali, nieco więksi i całkiem duzi amatorzy wydarzeń kulturalnych. Kilkanaście małopolskich miast wytoczyło ciężkie działa przeciwko zimowej nudzie i monotonii 2015-03-10 GMT III Miechowskie Forum Przedsiębiorców http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/iii_miechowskie_forum_przedsiebiorcow_137.html Pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Miechów odbyło się 6 marca 2015 roku spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych, mediów i przedsiębiorców z powiatu miechowskiego. 2015-03-09 GMT Dni Otwarte Funduszy Europejskich już po raz drugi. Również w Małopolsce http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/dni_otwarte_funduszy_europejskich_juz_po_raz_drugi_rowniez_w_malopolsce_136.html Bezpłatna promocja swoich pomysłów biznesowych i uczestnictwo w prestiżowej ogólnopolskiej akcji – to korzyści wynikające z udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. 2015-03-02 GMT Wystartowały Fundusze Europejskie 2014-2020 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wystartowaly_fundusze_europejskie_20142020_135.html Polska otrzyma miliardy euro na rozwój w nowej perspektywie budżetowej UE. Ponad 31 mld euro trafi do regionów. Dziś w Warszawie, w obecności m.in. premier Ewy Kopacz, minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, komisarzy europejskich Coriny Creţu i Elżbiety Bieńkowskiej oraz przedstawicieli polskich województw oficjalnie wystartowały Fundusze Europejskie 2014-2020. 2015-02-26 GMT Ogłoszenie o naborze wniosków dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/ogloszenie_o_naborze_wnioskow_dla_srednich_przedsiebiorstw_w_ramach_dzialania_21_schemat_a_134.html Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP". 2015-02-23 GMT Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO 2007-2013 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/informacja_dotyczaca_ogloszenia_konkursu_dla_srednich_przedsiebiorstw_w_ramach_dzialania_21_schemat_a_mrpo_20072013_133.html W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP", przedstawiamy zasadnicze zmiany jakie zostaną wprowadzone w ramach konkursu. 2015-02-20 GMT Nowy portal Funduszy Europejskich w Małopolsce http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/nowy_portal_funduszy_europejskich_w_malopolsce_132.html Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uruchomił nowy portal Funduszy Europejskich w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl 2015-02-18 GMT Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny dla Małopolski http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/komisja_europejska_zatwierdzila_program_regionalny_dla_malopolski_131.html Małopolska otrzyma prawie 2,9 mld euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Dokument zatwierdzający podpisała Corina Cretu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego tworzy jedną z największych i najważniejszych strategii rozwoju regionu do roku 2020. Finansowanie nowego programu pochodzi z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, uszczegółowionych w 13 osiach priorytetowych. Pierwsze nabory wniosków w ramach RPO będą mogły być przeprowadzone już w połowie tego roku. 2015-02-13 GMT Zmiana listy podstawowej projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr: MCP/2.2.B/4/2012. http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_projektow_inwestycyjnych_przedsiebiorstw_z_zakresu_br_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_konkursu_nr_mcp22b42012_130.html Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały nr 122/15 z dnia 3 lutego 2015 r. podjął decyzję o dopisaniu do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania projektu o numerze MRPO.02.02.02-12-0603/12, przywróconego do oceny merytorycznej na skutek uwzględnienia skargi. 2015-02-10 GMT Inicjatywa Awangarda. Europejskie korzyści dla biznesu i regionu http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/inicjatywa_awangarda_europejskie_korzysci_dla_biznesu_i_regionu_129.html „Inicjatywa Awangarda. Europejskie korzyści dla biznesu i regionu” to pierwsze wydarzenie organizowane przez Dom Polski Południowej w Brukseli na terenie Polski. Głównym celem spotkania jest przedstawienie korzyści, które niesie za sobą uczestnictwo w w/w. inicjatywie. 2015-02-06 GMT Wyniki oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012 przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej. http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_oceny_merytorycznej_wniosku_zlozonego_w_ramach_konkursu_nr_mcp22b42012_przywroconego_do_oceny_w_ramach_procedury_odwolawczej_128.html Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosku złożonego w ramach konkursu MCP/2.2.B/4/2012, przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej. 2015-02-05 GMT Fundusze Europejskie w mediach 24-30 stycznia 2015 r. http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/fundusze_europejskie_w_mediach_2430_stycznia_2015_r_126.html Zapraszamy do zapoznania się z programami i materiałami poświęconymi Funduszom Europejskim, prezentującymi możliwości korzystania ze środków europejskich na lata 2014-2020. 2015-01-26 GMT Środa z Funduszami dla przedsiębiorców – spotkania informacyjne w Małopolsce http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/sroda_z_funduszami_dla_przedsiebiorcow_spotkania_informacyjne_w_malopolsce_127.html Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają przedsiębiorców z całego województwa na spotkania informacyjne, których tematyka będzie dotyczyła głównych założeń realizacji projektów w latach 2014-2020. Odbędą się one w środę, 4 lutego 2015 r. w: Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie. 2015-01-26 GMT Prawie 771 mln EUR w ramach RPO 2014-2020 dla beneficjentów MCP! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/prawie_771_mln_eur_w_ramach_rpo_20142020_dla_beneficjentow_mcp_125.html Wczoraj odbyło się pierwsze w 2015 r. posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski. Jednym z punktów spotkania było wsparcie przedsiębiorczości w latach 2014 – 2020 w ramach nowego programu regionalnego. 2015-01-22 GMT Zmiana struktury organizacyjnej MCP! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_struktury_organizacyjnej_mcp_124.html W związku z powierzeniem MCP nowych zadań dotyczących perspektywy finansowej na lata 2014-2020, od 1 stycznia 2015 roku zmianie uległ Regulamin organizacyjny i struktura Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 2015-01-20 GMT Życzenia świąteczne! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zyczenia_swiateczne_123.html Spokojnych, pełnych ciepła i uśmiechu Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowy 2015 Rok napełnia optymizmem i energią inspirującą do działania! Życzą: Dyrekcja i Pracownicy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 2014-12-22 GMT Szkolenie Wsparcie przedsiębiorczości z RPO WM 2014-2020 oraz z funduszy pożyczkowych dokapitalizowanych w ramach MRPO 2007-2013 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/szkolenie_wsparcie_przedsiebiorczosci_z_rpo_wm_20142020_oraz_z_funduszy_pozyczkowych_dokapitalizowanych_w_ramach_mrpo_20072013_122.html Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie dotyczące zasad aplikowania o wsparcie w perspektywie finansowej 2014-2020. 2014-12-08 GMT Przedświąteczna gorączka, czyli Kiermasz POmysłów KapitaLnych http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/przedswiateczna_goraczka_czyli_kiermasz_pomyslow_kapitalnych_121.html Termin: Niedziela, 7 grudnia 2014 r., 11.00-20.00. Miejsce: Forum Przestrzenie, ul. Marii Konopnickiej 28, Kraków (budynek byłego hotelu FORUM). Adresaci: rodziny z dziećmi, młodzież, studenci. Organizator: Województwo Małopolskie, Departament Funduszy Europejskich UMWM. 2014-11-28 GMT Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_malych_przedsiebiorstw_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a122013ma_120.html W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1305/14 z dnia 18 listopada 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych 9 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były dotychczas na liście rezerwowej. 2014-11-19 GMT Szkolenie „Wsparcie przedsiębiorczości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie finansowej 2014-2020” http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/szkolenie_wsparcie_przedsiebiorczosci_z_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego_w_perspektywie_finansowej_20142020_119.html W dniach od 17 do 23 listopada 2014 roku odbędzie się piąta edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) w Małopolsce. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to wydarzenie, w ramach którego przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości w swoich krajach. 2014-11-04 GMT II Forum Przedsiębiorców Małopolski http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/ii_forum_przedsiebiorcow_malopolski_118.html "Jak działać i rozwijać biznes w cyfrowej Małopolsce? Polska Cyfrowa - Firma 2.0" 2014-10-21 GMT Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_malych_przedsiebiorstw_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a122013ma_117.html W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1129/14 z dnia 16 października 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych 4 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były dotychczas na liście rezerwowej. 2014-10-17 GMT Bony szkoleniowe dla przedsiębiorców http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/bony_szkoleniowe_dla_przedsiebiorcow_116.html Od 22 września w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie działa Punkt Obsługi Przedsiębiorcy. Powstał on z myślą o przedsiębiorcach, którzy decydują o wyborze szkoleń dla siebie i swoich pracowników. Konsultanci udzielają informacji m.in. na temat możliwości otrzymania dofinansowania do szkoleń w formie bonów szkoleniowych. 2014-09-29 GMT Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013 w ramach procedury odwoławczej http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_ponownej_oceny_merytorycznej_wnioskow_zlozonych_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a122013_w_ramach_procedury_odwolawczej_112.html Informujemy, że 8 września 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013 prowadzona w ramach procedury odwoławczej. 2014-09-18 GMT Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_malych_przedsiebiorstw_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a122013ma_113.html W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wszystkich projektów, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca MRPO podjęła decyzję o ponownej ocenie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1018/14 z dnia 18 września 2014 r. podjął decyzję o rozwiązaniu 5% rezerwy, o której mowa w § 18 ust. 3 Regulaminu konkursu. W rezultacie, po uwzględnieniu dostępnych oszczędności w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, na listę podstawową zostało wpisanych kolejnych 6 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były dotychczas na liście rezerwowej. 2014-09-18 GMT Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.D/1/2009 dla Funduszy pożyczkowych http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_nr_mcp21d12009_dla_funduszy_pozyczkowych_114.html W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do rekomendacji Instytucji Audytowych oraz mając na celu aktualizację podstaw prawnych, zmianie uległ Regulamin konkursu nr MCP/2.1.D/1/2009 oraz wzór umowy o dofinansowanie. 2014-09-18 GMT Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.D/2/2010 dla Funduszy pożyczkowych http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_nr_mcp21d22010_dla_funduszy_pozyczkowych_115.html W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do rekomendacji Instytucji Audytowych oraz mając na celu aktualizację podstaw prawnych, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, zmianie uległ Regulamin konkursu nr MCP/2.1.D/2/2010, Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu tj. Minimalny zakres postanowień Regulaminu funduszu pożyczkowego oraz Umowa o dofinansowanie. 2014-09-18 GMT Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_malych_przedsiebiorstw_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a122013ma_111.html W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 962/14 z dnia 9 września 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych 13 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były dotychczas na liście rezerwowej. 2014-09-10 GMT Konferencja dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konferencja_dotyczaca_zatrudniania_osob_niepelnosprawnych_110.html Konferencji pt. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy" odbędzie się w dniu 9 września 2014 r. w Hotelu Qubus w Krakowie przy ul. Nadwiślańskeij 6. 2014-09-05 GMT Seminarium „Moja firma w Europie” http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/seminarium_moja_firma_w_europie_109.html Funkcjonowanie w warunkach otwartego rynku europejskiego, wymaga pozyskania niezbędnych informacji, a także funduszy. Aby pomóc lokalnym firmom w pierwszych krokach na arenie międzynarodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje spotkanie, podczas którego przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się na jakie wsparcie publiczne mogą liczyć. 2014-08-26 GMT Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_malych_przedsiebiorstw_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a122013ma_108.html W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 896/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych 7 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były dotychczas na liście rezerwowej. 2014-08-19 GMT Karta Dużej Rodziny http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/karta_duzej_rodziny_107.html Regionalna oferta dedykowana rodzinom wielodzietnym w ramach rządowego programu „Karta Dużej Rodziny". 2014-08-12 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla małych przedsiębiorstw http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_dla_malych_przedsiebiorstw_105.html W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do aktualnych podstaw prawnych, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, zmianie uległ Regulamin konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA oraz wzór umowy o dofinansowanie. 2014-07-18 GMT Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_malych_przedsiebiorstw_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a122013ma_106.html W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 791/14 z dnia 17 lipca 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych 7 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były dotychczas na liście rezerwowej. 2014-07-18 GMT Zmiana listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_projektow_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_konkursu_nr_mcp22b42012_103.html W związku z oszczędnościami wygenerowanymi w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 724/14 z 26 czerwca 2014 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania 1 projekt umieszczony dotychczas na liście rezerwowej. 2014-07-01 GMT Dwa tysiące podpisanych umów na rozwój biznesu w ramach MRPO http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/dwa_tysiace_podpisanych_umow_na_rozwoj_biznesu_w_ramach_mrpo_102.html W dniu 30 czerwca 2014 r. została podpisana 2000. umowa o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej MRPO. Umowa została zawarta pomiędzy Dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, a Dyrektorem ds. Produkcji oraz Dyrektorem ds. Marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,Ingremio - Peszel”. Firma „Ingremio – Peszel” jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów rur karbowanych w Europie i liderem w Polsce. Dofinansowanie w ramach MRPO otrzymała już trzeci raz. 2014-06-30 GMT Konferencja „Skuteczność instrumentów wsparcia i pomoc w rozwoju innowacji” http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konferencja_skutecznosc_instrumentow_wsparcia_i_pomoc_w_rozwoju_innowacji_100.html 28 maja 2014 r. w Krakowie odbędzie się bezpłatna Konferencja „Skuteczność instrumentów wsparcia i pomoc w rozwoju innowacji” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach INTERREG 4C. 2014-05-16 GMT Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_malych_przedsiebiorstw_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a122013ma_101.html W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 530/14 z dnia 15 maja 2014 r. dopisał do listy podstawowej kolejnych 20 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były na liście rezerwowej. 2014-05-16 GMT Małopolska inwestuje w młodych naukowców http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolska_inwestuje_w_mlodych_naukowcow_99.html Serdecznie zapraszamy na konferencję oraz na wystawę prezentującą badania naukowe stypendystów projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”. 2014-05-13 GMT Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_ponownej_oceny_merytorycznej_w_ramach_konkursu_nr_mcp21c22012_97.html Informujemy, że 22 kwietnia 2014 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.01.03-12-0596/12 złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012. Ocena została przeprowadzona w ramach procedury odwoławczej. 2014-05-07 GMT Małopolska Nagroda Gospodarcza http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolska_nagroda_gospodarcza_96.html Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2014. 2014-05-06 GMT Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_ponownej_oceny_merytorycznej_w_ramach_konkursu_nr_mcp22b42012_95.html Informujemy, że 7 kwietnia 2014 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.02.02-12-0590/12 złożonego w konkursie nr MCP/2.2.B/4/2012. Ocena została przeprowadzona w ramach procedury odwoławczej. 2014-04-22 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla małych przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_konkursu_dla_malych_przedsiebiorstw_dzialanie_21_schemat_a_mrpo_konkurs_nr_mcp21a122013ma_94.html Zarząd Województwa Małopolskiego 17 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 421/14 przyjął listę podstawową oraz listę rezerwową projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu dla małych przedsiębiorstw. 2014-04-17 GMT Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_oceny_merytorycznej_wnioskow_zlozonych_w_ramach_konkursu_mcp21a122013ma_93.html Informujemy, że 7 kwietnia 2014 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków małych przedsiębiorstw złożonych w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO - konkurs nr MCP/2.1.A/12/2013/MA 2014-04-11 GMT I Forum Przedsiębiorców Małopolski http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/i_forum_przedsiebiorcow_malopolski_91.html Dziennik Polski zaprasza na I Forum Przedsiębiorców Małopolski "Nie bójmy się marzyć. Fundusze unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020. Jak je najlepiej zainwestować?". Konferencję otworzą Wicepremier - Elżbieta Bieńskowska i Marszałek Wojewodztwa Małopolskiego - Marek Sowa. W Panelu dyskusyjnym "Polak potrafi lepiej" weźmie udział również Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Rafał Solecki. 2014-04-04 GMT Mikroprzedsiębiorca Roku 2014 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/mikroprzedsiebiorca_roku_2014_92.html Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. 2014-04-02 GMT Weź udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wez_udzial_w_dniach_otwartych_funduszy_europejskich_90.html Zapraszamy wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej związanej z 10. rocznicą obecności Polski w UE i organizacji w dofinansowanych projektach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” w terminie 1-11 maja br. 2014-03-25 GMT O wsparciu dla samorządów i przedsiębiorstw w Limanowej http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/o_wsparciu_dla_samorzadow_i_przedsiebiorstw_w_limanowej_89.html Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Limanowej zainicjowało panel dyskusyjny pod hasłem „Szanse rozwoju małych i średnich firm w oparciu o fundusze europejskie w latach 2014-2020 oraz możliwości wykorzystania środków unijnych przez lokalne samorządy”. 2014-03-18 GMT Zmiana listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012 dla Działania 2.2 Schemat A MRPO http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_projektow_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_konkursu_nr_mcp22a22012_dla_dzialania_22_schemat_a_mrpo_88.html W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wszystkich projektów, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca MRPO podjęła decyzję o ponownej ocenie, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 274/14 z 13 marca 2014 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania kolejne 2 projekty, rozwiązując tym samym listę rezerwową. 2014-03-17 GMT Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_oceny_formalnej_wnioskow_zlozonych_w_ramach_konkursu_mcp21a122013ma_87.html Uprzejmie informujemy, że 21 lutego 2014 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów małych przedsiębiorstw złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA. W wyniku przeprowadzonej oceny, pozytywnie ocenione zostały 182 wnioski o dofinansowanie, 25 wniosków o dofinansowanie zostało odrzuconych formalnie, natomiast 1 wniosek o dofinansowanie został wycofany z oceny przez Wnioskodawcę. 2014-02-28 GMT II Miechowskie Forum Przedsiębiorców http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/ii_miechowskie_forum_przedsiebiorcow_86.html Możliwości wsparcia rozwoju firm były przedmiotem II Miechowskiego Forum Przedsiębiorców, które odbyło się 31 stycznia 2014 r. pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Miechów. Swoją ofertę zaprezentowało m.in. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej. Gościem specjalnym był Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz. 2014-02-10 GMT Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/5/2009/MI http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_ponownej_oceny_merytorycznej_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a52009mi_98.html Informujemy, że 10 stycznia 2014 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.01.01-12-0436/09 złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/5/2009/MI. Ocena została przeprowadzona w ramach procedury odwoławczej. 2014-01-17 GMT Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych małych przedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zakonczyl_sie_nabor_wnioskow_o_dofinansowanie_projektow_inwestycyjnych_malych_przedsiebiorstw_w_ramach_schematu_21a_85.html Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie projektów małych przedsiębiorstw ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy”, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” zakończonego 7 stycznia 2014 r., do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 208 wniosków o dofinansowanie. 2014-01-08 GMT Informacja w sprawie przesunięcia terminu zamknięcia naboru wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/informacja_w_sprawie_przesuniecia_terminu_zamkniecia_naboru_wnioskow_w_ramach_konkursu_nr_mcp21a122013ma_84.html Informujemy, że w związku z niesprawnością Regionalnego Systemu Informatycznego w trakcie trwania naboru wniosków, zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego termin zamknięcia naboru wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA (pierwotnie zaplanowany na 2 stycznia 2014 r., godz. 16.00) zostaje przesunięty do 7 stycznia 2014 r., do godziny 16.00. 2013-12-31 GMT Szkolenie dla małych przedsiębiorstw dot. zasad aplikowania w ramach konkursu 2.1 A MRPO http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/szkolenie_dla_malych_przedsiebiorstw_dot_zasad_aplikowania_w_ramach_konkursu_21_a_mrpo_83.html Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące zasad aplikowania o wsparcie w konkursie dla małych przedsiębiorstw. 2013-11-29 GMT UWAGA!!!! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/uwaga_82.html Informacja w związku z naborem w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA. 2013-11-18 GMT Ogłoszenie o naborze wniosków dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/ogloszenie_o_naborze_wnioskow_dla_malych_przedsiebiorstw_w_ramach_dzialania_21_schemat_a_81.html Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP". 2013-11-15 GMT Szkolenie "Innowacje w przedsiębiorstwach" podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/szkolenie_innowacje_w_przedsiebiorstwach_podczas_swiatowego_tygodnia_przedsiebiorczosci_80.html W dniach od 18 do 24 listopada 2013 roku odbędzie się szósta już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - wydarzenia, w ramach którego przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk naukowych wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości w swoich krajach. 2013-11-07 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw Działanie 2.1 Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/11/2013/SR http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_konkursu_dla_srednich_przedsiebiorstw_dzialanie_21_schemat_a_mrpo_konkurs_nr_mcp21a112013sr_76.html Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 10 października 2013 r. uchwałą nr 1269/13 przyjął listę podstawową (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji) oraz listę rezerwową (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej informacji) projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/11/2013/SR dla średnich przedsiębiorstw. 2013-10-17 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/3/2013 dla Działania 2.1, Schemat C "Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu" MRPO http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_konkursu_nr_mcp21c32013_dla_dzialania_21_schemat_c_dotacje_dla_instytucji_otoczenia_biznesu_mrpo_77.html Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 10 października 2013 r. uchwałą nr 1268/13 przyjął listę podstawową projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/3/2013. 2013-10-17 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schematu A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/11/2013/SR http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_regulaminu_konkursu_dla_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_projektow_srednich_przedsiebiorstw_w_ramach_dzialania_21_schematu_a_mrpo_konkurs_nr_mcp21a112013sr_78.html Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1294/13 z 17 października 2013 r. przyjął zmiany w Regulaminie konkursu nr MCP/2.1.A/11/2013/SR dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schematu A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP". 2013-10-17 GMT Zmiana listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw Działanie 2.1 Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/11/2013/SR http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_projektow_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_konkursu_dla_srednich_przedsiebiorstw_dzialanie_21_schemat_a_mrpo_konkurs_nr_mcp21a112013sr_79.html W związku ze zmianą Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na skutek wygenerowanych oszczędności w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1295/13 z 17 października 2013 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania kolejne 24 projekty, rozwiązującym tym samym listę rezerwową. 2013-10-17 GMT Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/3/2013 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wyniki_oceny_merytorycznej_wnioskow_zlozonych_w_ramach_konkursu_nr_mcp21c32013_75.html Informujemy, że w dniu 26 września 2013 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.C/3/2013. 2013-10-03 GMT Zakończenie oceny merytorycznej wniosków średnich przedsiębiorstw złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/11/2013/SR http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zakonczenie_oceny_merytorycznej_wnioskow_srednich_przedsiebiorstw_zlozonych_w_ramach_konkursu_mcp21a112013sr_74.html Informujemy, że w dniu 26 września 2013 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków średnich przedsiębiorstw złożonych w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/11/2013/SR. 2013-10-02 GMT Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012 dla Działania 2.2, Schemat B MRPO http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_listy_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_konkursu_nr_mcp22b42012_dla_dzialania_22_schemat_b_mrpo_73.html W związku ze zmianą kursu euro Europejskiego Banku Centralnego i możliwością zawarcia 3 dodatkowych umów o dofinansowanie projektów z listy rezerwowej, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1208/13 z dnia 26 września 2013 r. przyjął zmienioną listę podstawową i rezerwową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012. 2013-09-27 GMT III edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/iii_edycja_europejskiego_kongresu_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_72.html Już po raz trzeci w dniach 16 – 18 września 2013 r. stolica Górnego Śląska będzie gospodarzem największego w Europie spotkania firm sektora MŚP. Mała i Średnia Przedsiębiorczość to kluczowy sektor polskiej gospodarki i tym samym główny temat Europejskiego Kongresu Małych Średnich Przedsiębiorstw organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest Organizacją Wspierającą Europejski Kongres MŚP. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 2013-09-10 GMT Zmiana list podstawowej i rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 2.2, Schemat B MRPO http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmiana_list_podstawowej_i_rezerwowej_projektow_wybranych_do_dofinansowania_dla_dzialania_22_schemat_b_mrpo_71.html W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wszystkich wniosków, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca MRPO podjęła decyzję o ponownej ocenie i możliwością zawarcia 1 dodatkowej umowy o dofinansowanie projektu z listy rezerwowej, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1100/13 z 29 sierpnia 2013 r. przyjął zmienioną listę podstawową i rezerwową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012. 2013-09-02 GMT Ponad 300 projektów na terenie subregionu tarnowskiego otrzymało dofinansowanie na rozwój biznesu. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/ponad_300_projektow_na_terenie_subregionu_tarnowskiego_otrzymalo_dofinansowanie_na_rozwoj_biznesu_konferencja_w_starostwie_powiatowym_w_tarnowie_70.html MCP 29 lipca 2013 r. zorganizowało kolejną subregionalną konferencję. Ostatnia, z cyklu konferencji na temat wsparcia rozwoju przedsiębiorczości ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, odbyła się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie i dotyczyła inwestycji zlokalizowanych na terenie subregionu tarnowskiego. W spotkaniu uczestniczył dr Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. 2013-07-29 GMT Prawie 300 przedsiębiorczych inwestycji z subregionu sądeckiego wybranych do dofinansowania! Konferencja w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/prawie_300_przedsiebiorczych_inwestycji_z_subregionu_sadeckiego_wybranych_do_dofinansowania_konferencja_w_miasteczku_galicyjskim_w_nowym_saczu_68.html Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 24 lipca 2013 roku zorganizowało spotkanie dotyczące wsparcia przedsiębiorczości w subregionie sądeckim, które odbyło się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. W konferencji uczestniczył dr Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. 2013-07-25 GMT Nowa strona MCP! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/nowa_strona_mcp_69.html Szanowni Państwo! W celu ułatwienia Państwu korzystania z naszego serwisu Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zmodernizowało stronę www.mcp.malopolska.pl, aby zwiększyć jej funkcjonalność i przejrzystość oraz dostosować do odbioru poprzez urządzenia mobilne (dostępna jest wersja responsywna strony na smartphony, tablety itp.) czy odbioru przez osoby słabowidzące (wersja kontrastowa). 2013-07-25 GMT Konferencja regionalna „Fundusze Europejskie w Małopolsce 2014-2020 – szanse i możliwości!” http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konferencja_regionalna_fundusze_europejskie_w_malopolsce_20142020_szanse_i_mozliwosci_53.html Samorząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zostaną przedstawione założenia przygotowywanego RPO dla Małopolski na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 9 lipca br. w Auli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. 29-tego Listopada 46. 2013-07-05 GMT Konferencja Wsparcie przedsiębiorczości w Małopolsce Zachodniej http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konferencja_wsparcie_przedsiebiorczosci_w_malopolsce_zachodniej_27.html Z udziałem Stanisława Sorysa – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego oraz przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w dniu 26 czerwca 2013 roku odbyła się kolejna konferencja dotycząca wsparcia przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych w powiecie olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, suskim i wadowickim. 2013-06-26 GMT Magia światła – magia Funduszy http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/magia_swiatla_magia_funduszy_24.html Już 14 czerwca niezwykłe piękno krakowskiego Rynku wzmocnione grą świateł i dźwięku stanie się tłem dla wyjątkowej i spektakularnej multimedialnej prezentacji efektów Funduszy Europejskich dla Małopolski. 2013-06-11 GMT Jak zaplanować inteligentny rozwój... http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/jak_zaplanowac_inteligentny_rozwoj_25.html 7 czerwca w Krakowie odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Jest to projekt jednego z krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 2013-05-23 GMT Spotkanie samorządu województwa małopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wsparcia przedsiębiorczości w ramach MRPO http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/spotkanie_samorzadu_wojewodztwa_malopolskiego_z_przedstawicielami_jednostek_samorzadu_terytorialnego_dotyczace_wsparcia_przedsiebiorczosci_w_ramach_mrpo_28.html Z udziałem Stanisława Sorysa – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 16 maja 2013 roku odbyło się spotkanie dotyczące wsparcia przedsiębiorczości w ramach MRPO, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych w mieście Kraków, powiecie krakowskim, wielickim, miechowskim i proszowickim. 2013-05-17 GMT Małopolska Nagroda Gospodarcza 2013 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolska_nagroda_gospodarcza_2013_67.html Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2013. 2013-04-26 GMT Życzenia świąteczne! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zyczenia_swiateczne_29.html Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smaczengo jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie składa Dyrekcja oraz Pracownicy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 2013-03-28 GMT 500 milionów zł dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w Małopolsce http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/500_milionow_zl_dla_przedsiebiorcow_i_instytucji_otoczenia_biznesu_w_malopolsce_57.html Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), działając w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, w ciągu 5 lat funkcjonowania przekazało małopolskim przedsiębiorcom już 500 milionów zł w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013. Pieniądze otrzymali beneficjenci, którzy zrealizowali i rozliczyli swoje projekty. 2013-03-27 GMT Komunikat - 24 grudnia dniem wolnym od pracy dla MCP http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/komunikat_24_grudnia_dniem_wolnym_od_pracy_dla_mcp_46.html Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2012 roku został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla MCP w zamian za dzień 15 grudnia 2012 r.(sobota), który jest dniem roboczym. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w godzinach urzędowania naszej jednostki. 2012-12-14 GMT Małopolskie Targi Innowacji http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolskie_targi_innowacji_47.html 12 października 2012 r. w Krakowie odbyła się V edycja Małopolskich Targów Innowacji. Swoje oferty prezentowało 50 wystawców oraz krajowe i regionalne instytucje, których działalność wspiera rozwój innowacji w małopolskich firmach - wśród nich Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP). 2012-10-18 GMT Nieuczciwe praktyki firm http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/nieuczciwe_praktyki_firm_30.html W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, informujemy i przypominamy, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. 2012-10-16 GMT Konkurs Małopolski EuroLider MRPO http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konkurs_malopolski_eurolider_mrpo_48.html Samorząd Województwa Małopolskiego działając poprzez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego rozpoczął realizację konkursu pn. „Małopolski EuroLider MRPO”, który ma wyłonić i promować najlepsze projekty zrealizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2012-10-01 GMT Konferencja - Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konferencja_technologie_satelitarne_nowa_perspektywa_rozwojowa_dla_innowacyjnych_msp_i_samorzadow_terytorialnych_w_kontekscie_przystapienia_polski_do_europejskiej_agencji_kosmicznej_31.html W dniu 12 września 2012 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się seminarium pn. „Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej". 2012-09-14 GMT Konkurs na opracowanie nowego logotypu Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konkurs_na_opracowanie_nowego_logotypu_malopolskiego_centrum_przedsiebiorczosci_49.html Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. 2012-08-06 GMT Postaw z nami na innowacje! Zostań bezpłatnie Wystawcą Małopolskich Targów Innowacji 2012 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/postaw_z_nami_na_innowacje_zostan_bezplatnie_wystawca_malopolskich_targow_innowacji_2012_50.html Województwo Małopolskie rozpoczęło nabór Wystawców na Małopolskie Targi Innowacji 2012. 2012-05-29 GMT Już ponad 400 mln zł trafiło do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w Małopolsce w ramach MRPO http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/juz_ponad_400_mln_zl_trafilo_do_przedsiebiorcow_i_instytucji_otoczenia_biznesu_w_malopolsce_w_ramach_mrpo_51.html Prawie 1800 projektów inwestycyjnych zatwierdził do dofinansowania Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W niespełna 5 lat, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – jednostka odpowiedzialna za organizację konkursów i wdrażanie projektów - w imieniu ZWM przekazało przedsiębiorcom na realizację ich projektów ponad 400 000 000 zł! 2012-05-22 GMT V Konferencja Krakowska http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/v_konferencja_krakowska_52.html Jak Unia poradzi sobie z kryzysem? O kryzysie, przyszłości Unii Europejskiej, losach wspólnej europejskiej waluty, miejscu Polski na mapie świata, ale także o tym, czego można by nauczyć się od chińskich strategów będą dyskutować w Krakowie 25 i 26 maja uczestnicy V Konferencji Krakowskiej. W spotkaniu wezmą udział znani finansiści, naukowcy, ministrowie, posłowie, samorządowcy. Imprezie patronuje prezydent Bronisław Komorowski. 2012-05-22 GMT Belgijska Eskapada 2012 http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/belgijska_eskapada_2012_66.html Belgijska Izba Gospodarcza ma przyjemność zaprosić Państwa na Business Mixer, który odbędzie się w piątek 27 kwietnia 2012r. o godz. 15.00 w Hotelu Sheraton w Krakowie przy ulicy Powiśle 7 (sala Gdańsk). 2012-04-20 GMT Wesołych Świąt Wielkanocnych http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wesolych_swiat_wielkanocnych_32.html Potęga Wielkiej Nocy i energia wiosny sprawiają, że z większym optymizmem patrzymy w przyszłość. WESOŁYCH ŚWIĄT! Życzą - Dyrekcja i Pracownicy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 2012-04-05 GMT Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w wizycie studyjnej organizowanej 16 marca 2012 roku w Krakowie w ramach kampanii „Świat potrzebuje Twoich pomysłów” http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/polska_agencja_rozwoju_przedsiebiorczosci_zaprasza_do_udzialu_w_wizycie_studyjnej_organizowanej_16_marca_2012_roku_w_krakowie_w_ramach_kampanii_swiat_potrzebuje_twoich_pomyslow_33.html Bezpłatne spotkania w obszarze biotechnologii i chemii odbędą się na terenie parków naukowo-technologicznych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz firm działających w oparciu o innowacje. Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzą Jagiellońskie Centrum Innowacji – Park LifeScience, firmę Selvita S.A. i Instytut Nafty i Gazu. Wszystkie podmioty zlokalizowane są w Krakowie. 2012-02-27 GMT Już 1500 przedsiębiorców podpisało umowy o dofinansowanie na rozwój firm w ramach II osi MRPO! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/juz_1500_przedsiebiorcow_podpisalo_umowy_o_dofinansowanie_na_rozwoj_firm_w_ramach_ii_osi_mrpo_34.html 1 lutego 2012r. dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki i Bogusław Sieczkowski, wiceprezes firmy BioCentrum, podpisali w obecności marszałka Marka Sowy oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Sorysa, 1500. umowę o dofinansowanie projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 2012-02-02 GMT Już 1000 przedsiębiorców podpisało umowy w sprawie dotacji na rozwój firm! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/juz_1000_przedsiebiorcow_podpisalo_umowy_w_sprawie_dotacji_na_rozwoj_firm_42.html 29 grudnia 2011 roku Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki i Robert Małecki, Właściciel firmy SPIRALLO z Brzeszcz podpisali w obecności Marszałka Marka Sowy oraz Członka Zarządu Stanisława Sorysa tysięczną umowę o dofinansowanie projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. MCP ogłosiło już 15 konkursów o dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem biznesu. 2011-12-29 GMT Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/radosnych_swiat_bozego_narodzenia_oraz_wielu_sukcesow_35.html Niech Nowy Rok 2012 napełnia optymizmem i energią inspirującą do działania! Dyrekcja i Pracownicy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 2011-12-22 GMT Fundusze Europejskie. To się w ramach nie mieści! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/fundusze_europejskie_to_sie_w_ramach_nie_miesci_36.html Nie „ramowa” Małopolska. Bogaty region to efekt środków unijnych i przedsiębiorczości Małopolan. Ruszyła najnowsza kampania Funduszy Europejskich dla Małopolski. 2011-11-16 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości działa już cztery lata! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolskie_centrum_przedsiebiorczosci_dziala_juz_cztery_lata_37.html Szanowni Państwo! Miło mam poinformować, że w dniu 29 października 2011 roku mija 4 lata działalności Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Zachęcamy do zapoznania się z kalendarium wydarzeń związanych z naszą instytucją, w tym z działaniami, które udało nam się podjąć w tym czasie. Dziękujemy za współpracę, zapraszamy do korzystania z unijnego wsparcia oraz życzymy przyjemnej realizacji dofinansowanych inwestycji! 2011-10-28 GMT Gala podsumowującą wdrażanie funduszy europejskich dla przedsiębiorców http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/gala_podsumowujaca_wdrazanie_funduszy_europejskich_dla_przedsiebiorcow_38.html W dniu 23 września 2011 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie przy ul. Rynek 25 odbędzie się Gala podsumowującą wdrażanie funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej - Minister Rozwoju Regionalnego oraz Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego. 2011-09-13 GMT Zmarł Marszałek Marek Nawara http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/zmarl_marszalek_marek_nawara_39.html Pierwszy marszałek Małopolski w latach 1998 - 2002 i ponownie w latach 2006 - 2010, wybitny samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji Marek Nawara zmarł nad ranem 25 maja. Miał 55 lat. 2011-05-25 GMT Wesołych Świąt Wielkanocnych! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wesolych_swiat_wielkanocnych_40.html Potęga Wielkiej Nocy i energia wiosny sprawiają, że z większym optymizmem patrzymy w przyszłość! Wesołych Świąt życzy Dyrekcja i Pracownicy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 2011-04-21 GMT UWAGA! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/uwaga_56.html W związku z pojawiającymi się informacjami o firmach consultingowych, które powołują się na współpracę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP), informujemy że MCP nigdy nie współpracowało ani nie współpracuje z jakąkolwiek firmą consultingowo-doradczą. 2011-03-25 GMT Nowy portal Funduszy Europejskich! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/nowy_portal_funduszy_europejskich_41.html Ruszył nowy portal poświęcony Funduszom Europejskim w Małopolsce. W jednym miejscu gromadzi on informacje o dotacjach unijnych dostępnych w ramach różnych programów operacyjnych. 2011-01-31 GMT Wesołych Świąt! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wesolych_swiat_43.html Spokojnych, pełnych ciepła i uśmiechu Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowy 2011 Rok napełnia optymizmem i energią inspirującą do działania! Odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań i radości ze zwycięstw! Życzy: Dyrekcja i Pracownicy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 2010-12-24 GMT 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/812_wsparcie_procesow_adaptacyjnych_i_modernizacyjnych_w_regionie_44.html W ramach Działania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki firma PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w partnerstwie z Advisory Group TEST Human Resources wdraża projekt unijny, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez zdobycie nowych, pożądanych kwalifikacji, a następnie powrót na rynek pracy pracowników, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji zawodowej. 2010-08-21 GMT Wystawcy Małopolskich Targów Innowacji Biznes + Nauka 2010 w komplecie. http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wystawcy_malopolskich_targow_innowacji_biznes_nauka_2010_w_komplecie_45.html Powodzeniem zakończyła się rekrutacja Wystawców na Małopolskie Targi Innowacji. Wśród 50 Wystawców 33 podmioty stanowią instytucje, a 17 mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa. Małopolskie Targi Innowacji Biznes + Nauka odbędą się 13 października na Małym Rynku w Krakowie. 2010-08-09 GMT Ogólnopolski konkurs na najlepszy projekt, który przyczynił się do rozwoju nauki oraz podniesienia wiedzy na temat możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków europejskich wśród przedstawicieli instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/ogolnopolski_konkurs_na_najlepszy_projekt_ktory_przyczynil_sie_do_rozwoju_nauki_oraz_podniesienia_wiedzy_na_temat_mozliwosci_finansowania_przedsiewziec_ze_srodkow_europejskich_wsrod_przedstawicieli_instytucji_naukowych_i_badawczorozwojowych_62.html Konkurs jest elementem projektu „Fundusze Europejskie dla nauki – nauka dla Polski”, który jako jedyny projekt szkoleniowy otrzymał dofinansowanie w ramach tegorocznego konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. 2010-06-11 GMT 4 czerwca 2010 dniem wolnym od pracy dla MCP http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/4_czerwca_2010_dniem_wolnym_od_pracy_dla_mcp_63.html Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że dzień 4 czerwca 2010 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy w zamian za Święto Pracy, przypadające w sobotę 1 maja 2010 r. W związku z powyższym Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości będzie w tym dniu nieczynne. 2010-05-26 GMT Województwo Małopolskie rozpoczyna cykl "Małopolskich Pikników Europejskich" http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wojewodztwo_malopolskie_rozpoczyna_cykl_malopolskich_piknikow_europejskich_64.html Już po raz trzeci Województwo Małopolskie organizuje cykl „Małopolskich Pikników Europejskich”, łączących zabawę w gronie rodziny i przyjaciół z nauką o efektach, jakie fundusze europejskie przynoszą Małopolsce. Po raz pierwszy w tym roku spotkamy się 30.04-03.05.2010 w Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem. 2010-04-26 GMT Wesołych Świąt Wielkanocnych! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/wesolych_swiat_wielkanocnych_65.html Potęga Wielkiej Nocy i energia wiosny sprawiają, że z większym optymizmem patrzymy w przyszłość. Wesołych Świąt życzą - Dyrekcja i Pracownicy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 2010-03-30 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na swoje stoisko wystawowe na Małopolskich Targach Innowacji dla Biznesu! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolskie_centrum_przedsiebiorczosci_zaprasza_na_swoje_stoisko_wystawowe_na_malopolskich_targach_innowacji_dla_biznesu_58.html Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskich Targach Innowacji dla Biznesu i towarzyszącej im konferencji. Z ofertą wystawców, w tym także Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, można zapoznawać się w godz. 9:30 – 17:00, 2 września 2009 r. w Centrum Targowym „Chemobudowy – Kraków” S.A., ul. Klimeckiego 14, Kraków. Wstęp bezpłatny. 2009-08-26 GMT MCP na krakowskim rynku! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/mcp_na_krakowskim_rynku_59.html Ponad 60 metrowa reklama Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości zawisła 10 czerwca nad krakowskim rynkiem. Balon, na którym zaczepiono reklamę stanął na płycie rynku z okazji "Dnia Małopolski". 2009-06-15 GMT Małopolska wciąż liderem w wykorzystywaniu funduszy unijnych! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolska_wciaz_liderem_w_wykorzystywaniu_funduszy_unijnych_55.html Małopolska jest liderem wykorzystywania środków unijnych z perspektywy finansowej 2007?2013. Z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zebranych przez Gazetę Prawną wynika, że Województwo Małopolskie prowadzi aż w trzech kategoriach. Do tej pory wypłaciło beneficjentom najwięcej środków unijnych prawie 55 mln zł, zawarło najwięcej umów o przyznanie dotacji blisko 380, których wartość jest najwyższa w Polsce i wynosi 750 mln zł. 2009-05-07 GMT Małopolska liderem wykorzystania funduszy europejskich w regionach! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/malopolska_liderem_wykorzystania_funduszy_europejskich_w_regionach_60.html 15 kwietnia 2009 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw wykorzystania funduszy strukturalnych w w Regionalnych Programach Operacyjnych. W województwie małopolskim podpisano do tej pory 307 umów na kwotę 1 294 mln zł i jest to najlepszy wynik jeśli chodzi o ilość, a także wartość płatności. 2009-04-22 GMT Konkurs o tytuł "Mikroprzedsiębiorca roku 2009" http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konkurs_o_tytul_mikroprzedsiebiorca_roku_2009_61.html Szanowni Państwo,do 17 kwietnia 2009 r. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przyjmuje zgłoszenia do konkursu "Mikroprzedsiębiorca Roku 2009”. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne! 2009-04-15 GMT Pierwsze unijne pieniądze trafiają do małopolskich przedsiębiorców! http://20072013.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/pierwsze_unijne_pieniadze_trafiaja_do_malopolskich_przedsiebiorcow_54.html Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jako pierwsze w Polsce wypłaciło dotację przedsiębiorcy, który zrealizował już część projektu w ramach II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka Regionalnej Szansy". 2008-12-30 GMT