Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012 Informujemy, że 30 maja 2016 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.02.02-12-0590/12 złożonego w konkursie nr MCP/2.2.B/4/2012.

Ocena została przeprowadzona w ramach procedury odwoławczej.

Projekt został ponownie odrzucony na etapie oceny technicznej.