• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/SR w ramach procedury odwoławczej Informujemy, że 28 września 2015 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/SR prowadzona w ramach procedury odwoławczej.