• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1613/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu na podpisanie umów o dofinansowanie i rozliczenie projektów, w konsekwencji zmianie uległy zapisy § 16 ust. 4 i § 20 ust. 4 Regulaminu konkursu.