• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej średnich przedsiębiorstw Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 933/15 z dnia 14 lipca 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 2 027 223,53 EURO na 4 868 984,71 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

W wyniku zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 934/15 z dnia 14 lipca 2015 r. podjął decyzję o umieszczaniu na liście podstawowej kolejnych 19 projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu MCP/2.1.A/13/2015/ŚR, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej.


Treść uchwał wraz z aktualną listą podstawową i rezerwową, zmieniony Regulamin konkursu oraz wzory formularzy niezbędnych do złożenia w celu przygotowania umowy o dofinansowanie - POBIERZ!

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaną przesłane w indywidualnych pismach Wnioskodawcom, których projekty znajdują się na liście podstawowej.