Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

02 stycznia 2017

Podsumowanie specyfiki projektów realizowanych w perspektywie 2007–2013 II Oś MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy

więcej

22 listopada 2016

Rezultaty wsparcia przedsiębiorczości w perspektywie 2007–2013 II Oś MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy

Małopolska to jeden z najbardziej rozwiniętych pod względem innowacyjności oraz przedsiębiorczości obszarów Polski. Od 2007 r. pozycja lidera jest sukcesywnie budowana przy intensywnym wykorzystywaniu...

więcej

18 października 2016

Wsparcie innowacyjności w perspektywie 2007–2013 w II Osi MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy

Celem realizacji II osi MRPO w perspektywie 2007-2013 było stworzenie dobrych warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na terenie Województwa Małopolskiego m.in. poprzez inwestycje wzmacniają...

więcej

03 czerwca 2016

Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012

Informujemy, że 30 maja 2016 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.02.02-12-0590/12 złożonego w konkursie nr MCP/2.2.B/4/2012.

więcej

10 grudnia 2015

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

więcej

01 grudnia 2015

Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1613/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu na podpisanie umów o dofinansowanie i rozliczenie projektów, w konsekwencji zmianie ule...

więcej

23 października 2015

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1433/15 z dnia 22 października 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowa...

więcej

05 października 2015

Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/SR w ramach procedury odwoławczej

Informujemy, że 28 września 2015 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/SR prowadzona w ramach procedury odwoławczej.

więcej

18 września 2015

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1244/15 z dnia 17 września 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie...

więcej

21 sierpnia 2015

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1102/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie...

więcej
`