Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

WIADOMOŚCI

24 października 2014

O środkach UE w latach 2014-2020 w programie "Małopolska - to lubię" w TVP Kraków!

Zobacz kolejny odcinek programu "Małopolska - to lubię" na temat środków UE dla Małopolski na lata 2014-2020 z udziałem Dyrektora MCP Rafała Soleckiego, Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Jakuba Szymańskiego, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Aliny Paluchowskiej oraz dziennikarza ekonomicznego Agencji Reuters Wojciecha Żurawskiego.

więcej

30 czerwca 2014

Dwa tysiące podpisanych umów na rozwój biznesu w ramach MRPO

W dniu 30 czerwca 2014 r. została podpisana 2000. umowa o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej MRPO. Umowa została zawarta pomiędzy Dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, a Dyrektorem ds. Produkcji oraz Dyrektorem ds. Marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,Ingremio - Peszel”.

więcej

05 lutego 2014

Już prawie 600 mln zł otrzymali małopolscy przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013.

Od 2008 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) podpisało 1920 umów na łączną kwotę 862 mln zł. Z tej puli prawie 600 mln zł zostało już przekazane beneficjentom. O dużym zainteresowaniu dotacjami udzielanymi przez MCP świadczy liczba złożonych projektów w ostatnim naborze wniosków dla przedsiębiorców w ramach MRPO 2007-2013, który zakończył się 7 stycznia 2014r . Do MCP wpłynęło 208 wniosków opiewających na kwotę 93 mln zł.

więcej

27 marca 2013

500 milionów zł dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w Małopolsce

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), działając w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, w ciągu 5 lat funkcjonowania przekazało małopolskim przedsiębiorcom już 500 milionów zł w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013. Pieniądze otrzymali beneficjenci, którzy zrealizowali i rozliczyli swoje projekty.

więcej

25 października 2012

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

W czasie naboru projektów, który trwał w dniach od 6 sierpnia do 28 września 2012 r., do siedziby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęły 202 projekty, spośród których ze względów formalnych odrzucono 23. Projekty, które wpłynęły do siedziby MCP po terminie naboru – 5 ofert – zgodnie z Regulaminem konkursu, nie zostały poddane ocenie.

więcej

02 lutego 2012

Już 1500 przedsiębiorców podpisało umowy o dofinansowanie na rozwój firm w ramach II osi MRPO!

1 lutego 2012r. dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki i Bogusław Sieczkowski, wiceprezes firmy BioCentrum, podpisali w obecności marszałka Marka Sowy oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Sorysa, 1500. umowę o dofinansowanie projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

więcej
kontakt dla mediów


Sekretariat - tel. 12 376 91 00

`