Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Dwa tysiące podpisanych umów na rozwój biznesu w ramach MRPO W dniu 30 czerwca 2014 r. została podpisana 2000. umowa o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej MRPO. Umowa została zawarta pomiędzy Dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, a Dyrektorem ds. Produkcji oraz Dyrektorem ds. Marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,Ingremio - Peszel”.

Firma „Ingremio – Peszel” jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów rur karbowanych w Europie i liderem w Polsce. Dofinansowanie w ramach MRPO otrzymała już trzeci raz.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, którzy złożyli symboliczne podpisy na tablicy upamiętniającej podpisanie 2000. umowy w ramach II osi priorytetowej MRPO.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego ogłosiło już 26 konkursów w ramach II osi MRPO, w których do dofinansowania zostało wybranych 2158 projektów na kwotę prawie 960 mln zł. Dzięki realizacji dofinansowanych projektów utworzono ponad 2 000 nowych miejsc pracy, wprowadzono na rynek ponad 1800 nowych produktów i technologii oraz 1600 nowych usług, a także wdrożono ponad 800 rozwiązań innowacyjnych.

 

Przedmiotem projektu dofinansowanego w ramach 2000. umowy jest utworzenie całkowicie nowej linii produkcyjnej zbudowanej przy pomocy zakupionych urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania projektowego i sterującego. Planowana inwestycja zakłada wprowadzenie innowacji produktowej, jaką będą rury preizolowane z przeinstalowaną wiązką mikrorur do przeprowadzenia połączeń światłowodowych, co pozwoli na ograniczenie kosztów i trudności technicznych budowy światłowodowych sieci szerokopasmowych, jak zadeklarował beneficjent.

 

Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć jak wygląda proces produkcyjny w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,Ingremio-Peszel”. Aby podkreślić rangę wydarzenia, beneficjent symbolicznie na potrzeby uroczystości wyprodukował przewód osłonowy z tworzywa sztucznego z nadrukiem „2000 Przedsiębiorcza Umowa MRPO”.