Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Już prawie 600 mln zł otrzymali małopolscy przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013. Od 2008 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) podpisało 1920 umów na łączną kwotę 862 mln zł. Z tej puli prawie 600 mln zł zostało już przekazane beneficjentom. O dużym zainteresowaniu dotacjami udzielanymi przez MCP świadczy liczba złożonych projektów w ostatnim naborze wniosków dla przedsiębiorców w ramach MRPO 2007-2013, który zakończył się 7 stycznia 2014r . Do MCP wpłynęło 208 wniosków opiewających na kwotę 93 mln zł.

- Jesteśmy już na końcu procesu inwestowania funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013, widzimy więc coraz więcej efektów ich wykorzystania. Przyznane 600 mln zł to kwota, która realnie wpływa na poprawę kondycji małopolskiej gospodarki, a firmom daje możliwość szybszego rozwoju – informuje Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako instytucja odpowiedzialna za środki finansowe dedykowane przedsiębiorcom rozpatrzyło niemal 4000 wniosków o dotację. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 2053 projekty. Z tego 181 projektów to projekty w zakresie komercjalizacji badań naukowych, często realizowane przez przedsiębiorców przy współpracy z organizacjami badawczymi.


- Mam nadzieję, że nasze działania, skierowane na pobudzenie współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a organizacjami działającymi w sferze nauki, będą miały bezpośredni wpływ na rozwój innowacji oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarczej i inwestycyjnej Małopolski na arenie międzynarodowej – mówi dr Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego.


Dzięki dotacjom, w przedsiębiorstwach powstały nowe usługi, produkty, ulepszono stosowane technologie wytwarzania, a także zwiększono zatrudnienie.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest znane w środowisku ze sprawnej obsługi przedsiębiorców (beneficjentów). W 2011 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uznała MCP za najlepszą w Polsce instytucje udzielającą wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Doceniona została rzetelna polityka informacyjna MCP dotycząca trwających, planowanych i zakończonych naborów, wysoka jakość usług konsultacyjnych i szkoleniowych dla przedsiębiorców.


Bardzo zależy nam na tym, żeby udzielać przedsiębiorcom jak najpełniejszej informacji, zarówno na etapie aplikowania o dotację jak i w czasie realizacji i rozliczania projektów. W tym celu przeszkoliliśmy prawie 6000 wnioskodawców i beneficjentów oraz udzieliliśmy prawie 4000 konsultacji – mówi Rafał Solecki, dyrektor MCP.

Rozstrzygnięcie ostatniego konkursu dla przedsiębiorców planowane jest na kwiecień 2014r.