Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2016-06-03

Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012

Informujemy, że 30 maja 2016 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.02.02-12-0590/12 złożonego w konkursie nr MCP/2.2.B/4/2012.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-12-01

Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1613/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu na podpisanie umów o dofinansowanie i rozliczenie projektów, w konsekwencji zmianie uległy zapisy § 16 ust. 4 i § 20 ust. 4 Regulaminu konkursu.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-10-23

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1433/15 z dnia 22 października 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 7 292 564,71 EURO na 8 473 035,30 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-10-05

Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/SR w ramach procedury odwoławczej

Informujemy, że 28 września 2015 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/SR prowadzona w ramach procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-09-18

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1244/15 z dnia 17 września 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 5 453 158,82 EURO na 7 292 564,71 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-08-21

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1102/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 4 868 984,71 EURO na 5 453 158,82 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-07-15

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 933/15 z dnia 14 lipca 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 2 027 223,53 EURO na 4 868 984,71 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-07-09

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw Działanie 2.1 Schemat A MRPO

Zarząd Województwa Małopolskiego 7 lipca 2015 roku uchwałą nr 879/15 przyjął listę podstawową (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji) oraz listę rezerwową (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej informacji) projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw (konkurs nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR)

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-06-26

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2015 roku zakończyła się ocena merytoryczna projektów średnich przedsiębiorstw, złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR, Działanie 2.1 Schemat A MRPO.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-06-09

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Uprzejmie informujemy, iż 29 maja 2015 r. zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw, złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR.

więcej