• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-02-22

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012 dla Działania 2.2, Schemat A MRPO

W związku z zakończeniem trzeciej rundy oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat A, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 222/13 z dnia 21 lutego 2013 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania 6 projektów badawczych, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-02-15

Zmiana list podstawowej i rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wszystkich wniosków, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca MRPO podjęła decyzję o ponownej ocenie, w dniu 14 lutego br. Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały Nr 189/13 dokonał zmian na listach podstawowej i rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-02-15

Zmiana list podstawowych i rezerwowych projektów mikroprzedsiębiorstw wybranych do dofinansowania w ramach konkursów nr: MCP/2.1.A/7/2010/MI oraz MCP/2.1.A/10/2011/MI

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałami nr 190/13 oraz nr 191/13 z dnia 14 lutego 2013 r. przyjął na listy podstawowe projektów wybranych do dofinansowania kolejne projekty, które umieszczone były na pierwszych 17 miejscach listy rezerwowej dla konkursu nr MCP/2.1.A/7/2010/MI oraz pierwszych 16 miejscach listy rezerwowej dla konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-02-12

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012 dla Działania 2.2, Schemat B MRPO

W związku z zakończeniem trzeciej rundy oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 173/13 z dnia 7 lutego 2013 r. przyjął na listę podstawową projektów wybranych do dofinansowania 6 projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-02-11

Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI w ramach procedury odwoławczej

Informujemy, że w dniu 4 lutego 2013 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków mikroprzedsiębiorstw złożonych na konkurs nr MCP/2.1.A/10/2011/MI prowadzona w ramach procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-02-11

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 27 grudnia 2012 r. do 8 lutego 2013 r., w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, pozytywnie oceniono 7 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012. Wnioski te zostaną skierowane do czwartej rundy oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, która rozpocznie się w dniu 11 lutego br. O wynikach oceny Wnioskodawcy będą informowani sukcesywnie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-02-11

Wyniki III rundy oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012

Informujemy, że w dniu 8 lutego 2013 roku zakończyła się III runda oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu MCP/2.2.A/2/2012.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-01-30

Wyniki III rundy oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2013 roku zakończyła się III runda oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu MCP/2.2.B/4/2012.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-01-24

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.2.B/4/2012

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 11 grudnia 2012 r. do 17 stycznia 2013 r., w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, pozytywnie oceniono 20 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012. Wnioski te zostaną skierowane do czwartej rundy oceny merytorycznej, która rozpoczyna się w dniu 25 stycznia br. i będzie prowadzona przez Komisję Oceny Projektów. O wynikach oceny Wnioskodawcy będą informowani sukcesywnie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-01-07

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.C/2/2012

Uprzejmie informujemy, że 3 stycznia 2013 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów instytucji otoczenia biznesu złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012. W wyniku przeprowadzonej oceny pozytywnie ocenione zostały 4 wnioski o dofinansowanie. Wnioski te zostaną skierowane do oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, która rozpocznie się w dniu 17 stycznia br.

więcej