• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-07-31

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla mikroprzedsiębiorstw Działanie 2.1 Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/10/2011/MI

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 lipca 2012 r. uchwałą nr 940/12 przyjął listę podstawową projektów objętych dofinansowaniem (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji) oraz listę rezerwową (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej informacji) wybranych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI dla mikroprzedsiębiorstw.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-07-31

Zmiana list podstawowej i rezerwowej projektów mikroprzedsiębiorstw wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/7/2010/MI

Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały nr 941/12 z dnia 31 lipca 2012 r. podjął decyzję o dopisaniu do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania, projektu nr MRPO.02.01.01-12-0582/10, przywróconego do oceny merytorycznej na skutek procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-07-23

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2012 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków mikroprzedsiębiorstw złożonych w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/10/2011/MI

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich wniosków poddanych ocenie wraz z przyznaną punktacją. Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej, zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-07-18

Wyniki oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/7/2010/MI przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej

Informujemy, że 16.07.2012 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosku złożonego w ramach konkursu MCP/2.1.A/7/2010/MI, przywróconego do oceny na skutek zakończenia procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-07-10

Komunikat w sprawie liczby i wartości złożonych wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012

Postępując zgodnie z zapisami § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 6 lipca 2012 r. do 9 lipca 2012 r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs nr MCP/2.2.B/4/2012, ogłoszony w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-07-10

Kolejne projekty na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010 dla Działania 2.2, Schemat B MRPO

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów przywróconych do oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów w ramach Działania 2.2 Schemat B, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 801/12 z dnia 5 lipca 2012 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania kolejne 2 projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-07-02

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2012 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów przywróconych do oceny w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów w ramach konkursu MCP/2.2.B/3/2010.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-06-29

Informacja dotycząca oceny wniosków mikroprzedsiębiorstw złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI

Uprzejmie informujemy, że 29 czerwca 2012 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI. Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które zostały ocenione pozytywnie podczas etapu oceny formalnej oraz listę wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-06-15

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-06-15

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, Schemat A - Projekty badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat A "Projekty badawcze"

więcej