• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-05-18

Kolejne projekty na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010 dla Działania 2.2 Schemat B MRPO

W związku z zakończeniem ostatniej rundy oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 517/12 z dnia 17 maja 2012 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania kolejnych 16 projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-05-16

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/10/2011/MI

Poniżej przedstawiamy numery wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI, które do dnia 15 maja 2012 r. zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-05-11

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Informujemy, że w dniu 7 maja 2012 roku zakończyła się ostatnia - XIV runda oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu MCP/2.2.B/3/2010.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-04-30

Informacja dotycząca oceny wniosków mikroprzedsiębiorstw złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI

Informujemy, że dla usprawnienia i przyspieszania procesu oceny, równolegle z trwającą oceną formalną prowadzona będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI, której rozpoczęcie planowane jest na 16 maja 2012 roku.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-04-10

Kolejne projekty na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010 dla Działania 2.2, Schemat B MRPO

W związku z zakończeniem XIII rundy oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 394/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania kolejnych 6 projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-03-26

Wyniki XIII rundy oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Informujemy, że w dniu 22 marca 2012 roku zakończyła się XIII runda oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu MCP/2.2.B/3/2010.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-03-15

Informacja w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków mikroprzedsiębiorstw złożonych w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO

Zgodnie z § 19 pkt. 10 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs nr MCP/2.1.A/10/2011/MI) termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ww. konkursie zostaje wydłużony.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-03-01

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.2.B/3/2010

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 7 lutego 2012 r. do 20 lutego 2012 r., w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, pozytywnie oceniono 20 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010. Wnioski te zostaną skierowane do czternastej rundy oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, która rozpocznie się w dniu 23 marca br. O wynikach oceny Wnioskodawcy będą informowani sukcesywnie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-02-21

Kolejne projekty na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010 dla Działania 2.2, Schemat B MRPO

W związku z zakończeniem XII rundy oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 163/12 z dnia 17 lutego 2012 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania kolejne 4 projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-02-09

Wyniki XII rundy oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2012 roku zakończyła się XII runda oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu MCP/2.2.B/3/2010.

więcej