• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-04-27

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA.

W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 478/15 z dnia 23 kwietnia r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych 6 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były dotychczas na liście rezerwowej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-04-27

Zmiana Regulaminu konkursu dla małych przedsiębiorstw

W wyniku zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs nr MCP/2.1.A/12/2013/MA z 3 251 948,23 euro na 3 915 007,06 euro.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-04-16

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A

Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" zakończonego 15 kwietnia 2015 r., do MCP wpłynęło 86 wniosków o dofinansowanie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-03-27

Zmiana Regulaminu konkursu dla małych przedsiębiorstw

W związku z możliwością pojawienia się środków możliwych do kontraktacji w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" MRPO, zmianie uległ Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-02-23

Ogłoszenie o naborze wniosków dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-02-10

Zmiana listy podstawowej projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr: MCP/2.2.B/4/2012.

Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały nr 122/15 z dnia 3 lutego 2015 r. podjął decyzję o dopisaniu do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania projektu o numerze MRPO.02.02.02-12-0603/12, przywróconego do oceny merytorycznej na skutek uwzględnienia skargi.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2015-02-05

Wyniki oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012 przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej.

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosku złożonego w ramach konkursu MCP/2.2.B/4/2012, przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-11-19

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1305/14 z dnia 18 listopada 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych 9 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były dotychczas na liście rezerwowej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-10-17

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1129/14 z dnia 16 października 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych 4 projektów małych przedsiębiorstw, które umieszczone były dotychczas na liście rezerwowej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-09-18

Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.D/2/2010 dla Funduszy pożyczkowych

W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do rekomendacji Instytucji Audytowych oraz mając na celu aktualizację podstaw prawnych, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, zmianie uległ Regulamin konkursu nr MCP/2.1.D/2/2010, Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu tj. Minimalny zakres postanowień Regulaminu funduszu pożyczkowego oraz Umowa o dofinansowanie.

więcej