• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-08-23

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A

Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej, Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" zakończonego 19 sierpnia 2011 r. do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 118 wniosków o dofinansowanie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-08-19

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/8/2011/MA

Uprzejmie informujemy, że 16 sierpnia 2011 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów małych przedsiębiorstw złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/8/2011/MA. W wyniku przeprowadzonej oceny pozytywnie ocenionych zostało 316 wniosków o dofinansowanie. Wnioski ocenione pozytywnie są kierowane do oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-08-16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 2.2 MRPO Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, Schematu A Projekty badawcze

11 sierpnia 2011 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 937/11 przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), Działania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, Schematu A Projekty badawcze, nr konkursu MCP/2.2.A/1/2011.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-08-12

Kolejny projekt na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010 dla Działania 2.2 Schemat B MRPO

W związku z zakończeniem VIII rundy oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 938/11 z dnia 11 sierpnia 2011 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania 1 kolejny projekt inwestycyjny przedsiębiorstw z zakresu B+R, który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-08-10

Komunikat w sprawie liczby i wartości złożonych wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Postępując zgodnie z zapisami § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 27 maja 2010 r. do 9 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs nr MCP/2.2.B/3/2010, ogłoszony w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" wpłynęło 80 wniosków o dofinansowanie projektu.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-08-09

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.2.B/3/2010

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 sierpnia 2011 r., w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, pozytywnie oceniono kolejny wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010. Wniosek ten zostanie skierowany do dziewiątej rundy oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, która rozpocznie się w dniu 9 sierpnia br. O wyniku oceny Wnioskodawca będzie informowany sukcesywnie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-08-04

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.2.B/3/2010

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 20 czerwca 2011 r. do 2 sierpnia 2011 r., w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, pozytywnie oceniono 1 wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010. Wniosek ten zostanie skierowany do dziewiątej rundy oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, która rozpocznie się w dniu 9 sierpnia br. O wyniku oceny Wnioskodawca będzie informowany sukcesywnie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-08-02

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie dla projektów badawczych w ramach Schematu 2.2.A (nr konkursu MCP/2.2.A/1/2011)

Informujemy, że 29 lipca 2011 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu MCP/2.2.A/1/2011 skierowanego dla projektów badawczych.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-07-11

Komunikat w sprawie liczby i wartości złożonych wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Postępując zgodnie z zapisami § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 27 maja 2010 r. do 8 lipca 2011 r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs nr MCP/2.2.B/3/2010, ogłoszony w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" wpłynęło 71 wniosków o dofinansowanie projektu.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-07-06

Kolejne projekty na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010 dla Działania 2.2, Schemat B MRPO

W związku z zakończeniem VII rundy oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 798/11 z dnia 5 lipca 2011 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania 3 kolejne projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny.

więcej