• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-05-10

Komunikat w sprawie liczby i wartości złożonych wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Postępując zgodnie z zapisami § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 27 maja 2010 r. do 9 maja 2011 r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs nr MCP/2.2.B/3/2010, ogłoszony w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" wpłynęło 65 wniosków o dofinansowanie projektu.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-05-05

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla mikroprzedsiębiorstw Działanie 2.1 A Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/7/2010/MI.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 maja 2011 r. Uchwałą nr 518/11 przyjął listę podstawową projektów objętych dofinansowaniem (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji) oraz listę rezerwową (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej informacji) wybranych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/7/2010/MI dla mikroprzedsiębiorstw.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-04-29

Informacja w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków projektów badawczych złożonych w ramach Działania 2.2 Schemat A MRPO

Zgodnie z § 19 pkt. 10 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs nr MCP/2.2.A/1/2011) termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ww. konkursie zostaje wydłużony w związku z koniecznością dokonania dodatkowych ekspertyz/analiz dotyczących złożonych projektów.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-04-28

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2011 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków mikroprzedsiębiorstw złożonych w ramach Działania 2.1 A Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/7/2010/MI

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich wniosków poddanych ocenie wraz z przyznaną punktacją.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-04-15

Informacja w sprawie oceny merytorycznej wniosków mikroprzedsiębiorstw złożonych w ramach Działania 2.1 A Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/7/2010/MI

Ze względu na dużą liczbę wniosków przekazanych ekspertom do oceny merytorycznej, termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zostaje przesunięty o 5 dni roboczych. Zakończenie oceny planowane jest na 22 kwietnia 2011 roku.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-04-11

Komunikat w sprawie liczby i wartości złożonych wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Postępując zgodnie z zapisami § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 27 maja 2010 r. do 8 kwietnia 2011 r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs nr MCP/2.2.B/3/2010, ogłoszony w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" wpłynęły 64 wnioski o dofinansowanie projektu.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-04-01

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/7/2010/MI

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, zostało pozytywnie ocenionych 489 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/7/2010/MI.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-03-31

Ogłoszenie o naborze wniosków dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A!

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-03-18

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów badawczych.

Informujemy, że w wyniku naboru w ramach II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat A "Projekty badawcze", zakończonego 17 marca br., do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2011-03-10

Komunikat w sprawie liczby i wartości złożonych wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Postępując zgodnie z zapisami § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 27 maja 2010 r. do 9 marca 2011 r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs nr MCP/2.2.B/3/2010, ogłoszony w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" wpłynęły 62 wnioski o dofinansowanie projektu.

więcej