• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-12-23

Zmiana listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010 dla Działania 2.2 Schemat B MRPO

23 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1584/2010 podjął decyzję o zmianie listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010. W związku z zakończeniem 13 grudnia 2010 r. III rundy oceny merytorycznej, do listy podstawowej dopisane zostały 4 projekty.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-12-23

Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1583/2010 podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010 finansowanego ze środków MRPO na lata 2007-2013 w ramach II Osi Priorytetowej "Gospodarka regionalnej szansy" Działanie 2.2 Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" przyjętego uchwałą nr 485/10 z dnia 4 maja 2010 r., zmienionego uchwałą nr 1351/10 z dnia 9 listopada 2010 r.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-12-15

Wyniki III rundy oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2010 roku zakończyła się III runda oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu MCP/2.2.B/3/2010.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-12-13

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.2.B/3/2010

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 23 października do 13 grudnia 2010 roku, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, pozytywnie oceniono 6 wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010. Wnioski te zostaną skierowane do czwartej rundy oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, która rozpocznie się w dniu 14 grudnia br. O wynikach oceny Wnioskodawcy będą informowani sukcesywnie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-12-13

Wyniki oceny strategicznej wniosków złożonych na konkurs dla funduszy poręczeniowych

Uprzejmie informujemy, że 9 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał oceny strategicznej projektów złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.D/3/2010, skierowanego do funduszy poręczeniowych.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-12-13

Wyniki oceny merytorycznej oraz lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla funduszy poręczeniowych

Uprzejmie informujemy, że 9 grudnia 2010 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu MCP/2.1.D/3/2010 skierowanego do funduszy poręczeniowych.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-12-10

Wyniki właściwej oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie dla funduszy poręczeniowych.

Informujemy, że 3 grudnia 2010 roku zakończyła się właściwa ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu MCP/2.1.D/3/2010 skierowanego do funduszy poręczeniowych.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-12-10

Komunikat w sprawie liczby i wartości złożonych wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/3/2010

Postępując zgodnie z zapisami § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 27 maja do 10 grudnia 2010r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs nr MCP/2.2.B/3/2010, ogłoszony w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" wpłynęło 51 wniosków o dofinansowanie projektu.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-12-10

Komunikat w sprawie liczby i wartości wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/1/2010

Zgodnie z § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 19 kwietnia do 9 grudnia 2010 r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs nr MCP/2.1.C/1/2010, ogłoszony w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu, wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-11-24

Zakończył się trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A

Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw ze środków MRPO na lata 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" zakończonego 22 listopada 2010 r., do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęły 643 wnioski o dofinansowanie (w tym jeden wniosek został wycofany).

więcej