• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 2.2 B - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-04-20

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/2/2009

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2010 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu MCP/2.2.B/2/2009.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-04-08

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.2.B/2/2009

Uprzejmie informujemy, że 6 kwietnia 2010 roku zakończono ocenę formalną 27 wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/2/2009. Ocena pozostałych 6 wniosków zakończyła się 3 marca br.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-03-29

Ogłoszenie o naborze wniosków dla małych przedsiębiorstw do Działania 2.1 Schemat A!

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-03-29

Ogłoszenie o naborze wniosków dla instytucji otoczenia biznesu w ramach Działania 2.1 Schemat C!

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat C "Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-03-11

Kolejne 272 projekty inwestycyjne przedsiębiorstw otrzymały dofinansowanie!

Zarząd Województwa Małopolskiego 11 marca 2010 roku Uchwałą nr 248/10 zatwierdził do dofinansowania 272 projekty mikroprzedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), działanie 2.1 schemat A ? Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. Łączna wartość planowanych inwestycji to prawie 82 mln zł, z czego blisko 33 mln zł to kwota przyznanej dotacji z MRPO.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-03-11

Zmiana Regulaminu konkursu dla mikroprzedsiębiorstw

Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków mikroprzedsiębiorstw ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, przyjętego uchwałą nr 958/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-03-04

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu dla mikroprzedsiębiorstw

Informujemy, że w dniu 1 marca 2010 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu MCP/2.1A/5/2009/MI skierowanego do mikroprzedsiębiorstw.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-03-04

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.2.B/2/2009

Uprzejmie informujemy, że 3 marca 2010 roku zakończono ocenę formalną sześciu wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/2/2009.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2010-02-19

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R w ramach działania 2.2.B zakończony!

Informujemy, że w wyniku naboru w ramach II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R", zamkniętego 18 lutego br., do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie.

więcej