• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2009-11-12

Zmiana listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/3/2009/MA

W związku z zakończeniem oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach konkursu dla małych przedsiębiorstw w ramach schematu 2.1.A MRPO, w tym także projektów, których Wnioskodawcy złożyli protest, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 listopada br. podjął decyzję o zmianie listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2009-11-05

Lista wniosków, które zostały zaakceptowane w wyniku oceny formalnej w ramach konkursu nr MCP/2.1.D/1/2009

4 listopada 2009 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu dla funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw nr MCP/2.1.D/1/2009, które nie podlegały procedurze odwoławczej. W przypadku przywrócenia wniosków do oceny na skutek złożonych protestów o wynikach oceny formalnej tychże wniosków Wnioskodawcy zostaną powiadomieni odrębną informacją.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2009-10-20

Zakończył się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A

Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" zakończonego 16 października 2009 r., do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 496 wniosków o dofinansowanie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2009-10-07

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ramach Schematu 2.1.D "Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw" zakończony

Informujemy, że w wyniku naboru w ramach II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat D "Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw" zakończonego 6 października br., do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2009-09-30

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw!

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 września 2009 r. Uchwałą nr 1126/09 przyjął listę 75 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/4/2009/SR dla średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2009-09-18

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs dla średnich przedsiębiorstw

Informujemy, że 17 września 2009 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu MCP/2.1. A/4/2009/SR skierowanego do średnich przedsiębiorstw.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2009-08-27

Ogłoszenie o naborze wniosków dla mikroprzedsiębiorstw w ramach działania 2.1 A MRPO

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2009-08-27

Uwaga! Informacja dla wnioskodawców przygotowujących projekty w ramach konkursu dla mikroprzedsiębiorstw!

W konkursie dla mikroprzedsiębiorstw wprowadzono wymóg przedstawiania zestawienia planowanych kosztów prac o charakterze budowlanym, remontowym, wykończeniowym - jako załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie (np. w formie kosztorysu). W związku z tym należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania spójności zapisów wniosku i biznesplanu (oraz pozostałych załączników) z takim zestawieniem.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2009-08-17

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 2.1 D - Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 ? 2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat D "Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2009-08-05

Lista wniosków, które zostały zaakceptowane w wyniku oceny formalnej w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/4/2009/SR

3 sierpnia 2009 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw nr MCP/2.1.A/4/2009/SR, które nie podlegały procedurze odwoławczej. W przypadku przywrócenia wniosków do oceny na skutek złożonych protestów o wynikach oceny formalnej tychże wniosków Wnioskodawcy zostaną powiadomieni odrębną informacją.

więcej