• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-05-07

Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012

Informujemy, że 22 kwietnia 2014 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.01.03-12-0596/12 złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012. Ocena została przeprowadzona w ramach procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-04-22

Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012

Informujemy, że 7 kwietnia 2014 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.02.02-12-0590/12 złożonego w konkursie nr MCP/2.2.B/4/2012. Ocena została przeprowadzona w ramach procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-04-17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla małych przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

Zarząd Województwa Małopolskiego 17 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 421/14 przyjął listę podstawową oraz listę rezerwową projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu dla małych przedsiębiorstw.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-04-11

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/12/2013/MA

Informujemy, że 7 kwietnia 2014 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków małych przedsiębiorstw złożonych w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO - konkurs nr MCP/2.1.A/12/2013/MA. W załączeniu przedstawiamy listę wszystkich wniosków poddanych ocenie wraz z przyznaną punktacją.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-03-17

Zmiana listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012 dla Działania 2.2 Schemat A MRPO

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wszystkich projektów, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca MRPO podjęła decyzję o ponownej ocenie, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 274/14 z 13 marca 2014 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania kolejne 2 projekty, rozwiązując tym samym listę rezerwową.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-02-28

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/12/2013/MA

Uprzejmie informujemy, że 21 lutego 2014 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów małych przedsiębiorstw złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA. W wyniku przeprowadzonej oceny, pozytywnie ocenione zostały 182 wnioski o dofinansowanie, 25 wniosków o dofinansowanie zostało odrzuconych formalnie, natomiast 1 wniosek o dofinansowanie został wycofany z oceny przez Wnioskodawcę.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-02-25

Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.D/3/2010 dla Funduszy pożyczkowych

Uchwała Nr 189/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1045/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 ? 2013 w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-01-31

Zmiana listy podstawowej projektów mikroprzedsiębiorstw wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr: MCP/2.1.A/10/2011/MI

Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały nr 95/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu nr MRPO.02.01.01-12-0029/12, przywróconego do oceny na skutek uwzględnienia protestu.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-01-28

Wyniki oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosku złożonego w ramach konkursu MCP/2.1.A/10/2011/MI, przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej. .

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-01-17

Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/5/2009/MI

Informujemy, że 10 stycznia 2014 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.01.01-12-0436/09 złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/5/2009/MI. Ocena została przeprowadzona w ramach procedury odwoławczej.

więcej