• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2014-01-08

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych małych przedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A

Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie projektów małych przedsiębiorstw ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" zakończonego 7 stycznia 2014 r., do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 208 wniosków o dofinansowanie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-12-31

Informacja w sprawie przesunięcia terminu zamknięcia naboru wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

Informujemy, że w związku z niesprawnością Regionalnego Systemu Informatycznego w trakcie trwania naboru wniosków, zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego termin zamknięcia naboru wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA (pierwotnie zaplanowany na 2 stycznia 2014 r., godz. 16.00) zostaje przesunięty do 7 stycznia 2014 r., do godziny 16.00.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-12-20

Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/11/2013/SR przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.01.01-12-0036/13 złożonego w ramach konkursu MCP/2.1.A/11/2013/SR, przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-11-18

UWAGA!!!!

Informacja w związku z naborem w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-11-15

Ogłoszenie o naborze wniosków dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-10-17

Zmiana listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw Działanie 2.1 Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/11/2013/SR

W związku ze zmianą Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na skutek wygenerowanych oszczędności w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1295/13 z 17 października 2013 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania kolejne 24 projekty, rozwiązującym tym samym listę rezerwową.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-10-17

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schematu A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/11/2013/SR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1294/13 z 17 października 2013 r. przyjął zmiany w Regulaminie konkursu nr MCP/2.1.A/11/2013/SR dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schematu A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-10-17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/3/2013 dla Działania 2.1, Schemat C "Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu" MRPO

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 10 października 2013 r. uchwałą nr 1268/13 przyjął listę podstawową projektów objętych dofinansowaniem (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji) w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/3/2013.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-10-17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw Działanie 2.1 Schemat A MRPO, konkurs nr MCP/2.1.A/11/2013/SR

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 10 października 2013 r. uchwałą nr 1269/13 przyjął listę podstawową (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji) oraz listę rezerwową (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej informacji) projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/11/2013/SR dla średnich przedsiębiorstw.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-10-03

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/3/2013

Informujemy, że w dniu 26 września 2013 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.C/3/2013.

więcej