• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-07-19

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych" Schematu A "Projekty badawcze"

18 lipca 2013 r. uchwałą Nr 957/13 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmiany w Regulaminie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schematu A Projekty badawcze.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-07-09

Zmiana wzorów umów o dofinansowanie projektów dla naborów wniosków o dofinansowanie projektów ze środków MRPO 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej

4 lipca 2012 r. Uchwałą nr 879/13 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmiany we wzorach umów o dofinansowanie projektów stanowiących załączniki do regulaminów następujących konkursów: nr MCP/2.1.A/7/2010/MI, nr MCP/2.1.A/10/2011/MI, nr MCP/2.2.A/2/2012, nr MCP/2.2.B/4/2012, nr MCP/2.1.B/2/2012 oraz nr MCP/2.1.C/2/2012.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-07-02

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.B/2/2012 przeprowadzonej w ramach procedury odwoławczej

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2013 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.B/2/2012 prowadzona w ramach procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-07-02

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012 przeprowadzonej w ramach procedury odwoławczej

Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2013 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.C/2/2012 prowadzona w ramach procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-07-01

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat C "Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu"

Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie projektów Instytucji Otoczenia Biznesu ze środków MRPO na lata 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej 'Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat C 'Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu" zakończonego 27 czerwca 2013 r., do MCP wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-07-01

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A

Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 'Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP' zakończonego 27 czerwca 2013 r., do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 35 wniosków o dofinansowanie.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-06-28

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów Instytucji Otoczenia Biznesu ze środków MRPO 2007 - 2013 w ramach II Osi priorytetowej, Działanie 2.1, Schemat C, konkurs nr MCP/2.1.C/3/2013

27 czerwca 2013 r. uchwałą Nr 847/13 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmiany w Regulaminie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów IOB w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/3/2013.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-06-28

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw ze środków MRPO 2007 - 2013 w ramach II Osi priorytetowej, Działanie 2.1, Schemat A, konkurs nr MCP/2.1.A/11/2013/ŚR

27 czerwca 2013 r. uchwałą Nr 848/13 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmiany w Regulaminie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/11/2013/ŚR.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-06-27

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów mikroprzedsiębiorstw wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr: MCP/2.1.A/10/2011/MI

Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały nr 820/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. podjął decyzję o dopisaniu do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania projektu o numerze RPO.02.01.01-12-0543/12, przywróconego do oceny merytorycznej na skutek uwzględnienia protestu.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-06-27

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012 dla Działania 2.2, Schemat B MRPO

W związku ze zmianą kursu euro Europejskiego Banku Centralnego i możliwością zawarcia 1 dodatkowej umowy o dofinansowanie projektu z listy rezerwowej, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 821/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. przyjął zmienioną listę podstawową i rezerwową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012.

więcej