• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-06-12

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012 dla Działania 2.2, Schemat A MRPO

W związku z zakończeniem ostatniej, piątej rundy oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat A, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 701/13 z dnia 11 czerwca 2013 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania 7 projektów badawczych, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-06-11

Wyniki oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/10/2011/MI przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosku złożonego w ramach konkursu MCP/2.1.A/10/2011/MI, przywróconego do oceny w ramach procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-05-31

Wyniki V rundy oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012

Informujemy, że w dniu 24 maja 2013 roku zakończyła się ostatnia - V runda oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu MCP/2.2.A/2/2012.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-05-20

Zmiana list podstawowych i rezerwowych projektów mikroprzedsiębiorstw wybranych do dofinansowania w ramach konkursów nr: MCP/2.1.A/7/2010/MI oraz MCP/2.1.A/10/2011/MI

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałami nr 621/13 oraz nr 622/13 z dnia 16 maja 2013 r. przyjął na listy podstawowe projektów wybranych do dofinansowania dwa projekty, które umieszczone były na pierwszych miejscach list rezerwowych dla konkursów nr MCP/2.1.A/7/2010/MI oraz nr MCP/2.1.A/10/2011/MI. Powyższe zmiany na listach projektów wybranych do dofinansowania były możliwe dzięki powstałym oszczędnościom w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-05-17

Ogłoszenie o naborze wniosków dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową MRPO na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A 'Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-05-16

Zmiana list podstawowej i rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.B/2/2012 dla Działania 2.1 Schematu B MRPO

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 610/13 z dnia 14 maja 2013 r. przyjął na listę podstawową projektów wybranych do dofinansowania jeden projekt, który umieszczony był na pierwszym miejscu listy rezerwowej konkursu nr MCP/2.1.B/2/2012. Powyższa zmiana na liście projektów wybranych do dofinansowania była możliwa dzięki powstałym oszczędnościom w ramach Działania 2.1 Schematu B MRPO.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-05-15

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat C - "Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu"

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową MRPO na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat C "Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu"

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-05-06

Informacja w sprawie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków ocenianych w ramach 5 rundy oceny merytorycznej w konkursie MCP/2.2.A/2/2012

Informujemy, iż na podstawie § 19 ust. 33 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w ramach II Osi priorytetowej "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych', Schemat A "Projekty badawcze", termin oceny merytorycznej projektów przekazanych do piątej rundy oceny Decyzją Dyrektora MCP został wydłużony do 24 maja 2013 r.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-04-12

Zmiana list podstawowych i rezerwowych projektów mikroprzedsiębiorstw wybranych do dofinansowania w ramach konkursów nr: MCP/2.1.A/7/2010/MI oraz MCP/2.1.A/10/2011/MI

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałami nr 431/13 oraz nr 432/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r. przyjął na listy podstawowe projektów wybranych do dofinansowania dwa projekty, które umieszczone były na pierwszych miejscach list rezerwowych dla konkursów nr MCP/2.1.A/7/2010/MI oraz nr MCP/2.1.A/10/2011/MI. Powyższe zmiany na listach projektów wybranych do dofinansowania były możliwe dzięki powstałym oszczędnościom w ramach Działania 2.1 Schematu A MRPO.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2013-04-10

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012 dla Działania 2.2, Schemat A MRPO

W związku z zakończeniem czwartej rundy oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat A, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 418/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania 2 projekty badawcze, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny.

więcej