Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków tel. +48 12 617 20 02, faks: +48 12 633 46 72,

Centrum Transferu Technologii AGH
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Pawilon H-A2 p. III
tel.:12 617 32 95, faks: 12 617 42 60
ctt@agh.edu.pl; www.ctt.agh.edu.pl

Dane kontaktowe:  mgr inż. Pan Tomasz Pyrć,  Dyrektor Centrum Transferu Technologii AGH,
tel.: 12 617-32-85, fax: 12 423-35-62, tomasz.pyrc@agh.edu.pl.

CTT AGH wspiera procesy komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy. Działa w obszarach marketingu nauki w środowisku przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej oraz obsługi i finansowania transferu technologii. Współpracuje ze środowiskiem naukowym AGH oraz środowiskiem przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania, a także z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

Grupy i kierunki badawcze:

1. Technologie informacyjne
1.1 Informatyka
1.2 Telekomunikacja
1.3 Elektronika.

2. Nowe materiały i technologie
2.1 Nanotechnologie
2.2 Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe
2.3 Metalurgia
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Geoinżynieria.

3. Środowisko i zmiany klimatyczne
3.1 Inżynieria środowiska
3.2 Ochrona środowiska
3.3 Gospodarka surowcami i odpadami
3.4 Zrównoważony rozwój.

4. Energia i jej zasoby
4.1 Technologie energetyczne
4.2 Odnawialne źródła energii.

5. Górnictwo
5.1 Technologie górnicze
5.2 Gospodarka surowcami energetycznymi
5.3 Inżynieria naftowa i gazownicza
5.4 Geotechnika i budownictwo.

6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna
6.1 Elektrotechnika
6.2 Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
6.3 Automatyka i robotyka
6.4 Mechatronika.

7. Nauki ścisłe i przyrodnicze
7.1 Matematyka
7.2 Fizyka
7.3 Chemia
7.4 Geodezja
7.5 Geologia i geofizyka.

8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
8.1 Zarządzanie i marketing
8.2 Ekonomia
8.3 Społeczeństwo informacyjne
8.4 Socjologia, psychologia i filozofia
8.5 Nauki polityczne i historyczne.

Dział Współpracy z Gospodarką Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wydaje elektroniczny kwartalnik "Newsletter dla Przedsiębiorców". 

W każdym numerze znajdziecie Państwo: ciekawe rozmowy z naukowcami AGH na temat ich najnowszych badań, będące często zapowiedzią powstania innowacyjnych produktów, technologii i usług, informacje o zgłoszeniach patentowych, wynalazkach oraz uzyskanych patentach, informacje o realizowanych aktualnie projektach badawczych, informacje o działalności Centrum Transferu Technologii AGH. Zobacz newsletter - TUTAJ!