Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Bloober Team S.A. Dane kontaktowe: Pan Piotr Babieno, Prezes Bloober Team S.A. ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków tel. 12 353 85 55

www.blooberteam.com

Zakres prowadzonej dzialalnosci naukowo-badawczej/prac badawczo-rozwojowych:

W projekcie dofinansowanym w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 prace skupiono na optymalizacji funkcjonalności silnika do tworzenia gier 2D oraz wprowadzaniu nowych funkcjonalności/modułów w celu wypracowania optymalnej architektury innowacyjnej technologii cross-play, umorzliwiający tworzenie cross-platformowych gier multiplayer 2D nowej generacji.