Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie Sp. z o. o. (instytucja naukowa, jednostka badawcza) ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków tel.: 12 637-09-33, fax: 12 637-37-24 coch@coch.pl; www.coch.pl

Dyscypliny KBN:
budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, energetyka, inżynieria i ochrona środowiska, technologia żywności i żywienia;
Kierunki działalności:
urządzenia chłodnicze, pompy ciepła, klimatyzatory.

Dane kontaktowe: dr inż. Pan Wiesław Warczak, Dyrektor ds. Naukowo-Badawczych.

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych: działalność naukowo badawcza i B+R w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz dziedzinach pokrewnych obejmujących następujące tematy:
- sprężarki, agregaty skraplające i chłodnicze, wymienniki ciepła,
- klimatyzatory i systemy klimatyzacyjne,
- pompy ciepła i systemy grzewcze z ich zastosowaniem,
- tunele zamrażalnicze, komory i szafy termo klimatyczne, laboratoryjne zamrażarki niskotemperaturowe,
- specjalistyczne stanowiska do badań laboratoryjnych,
- specjalistyczne obiegi chłodnicze i grzewcze sprężarkowe i absorpcyjne, w tym wielostopniowe i kaskadowe z zastosowaniem nowych czynników roboczych i ich mieszanin,
- układy rekuperacji ciepła o niskim potencjale termicznym (Kogeneracja, rekompresja).