Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Centrum Badań i Wdrożeń Parku Technologicznego MMC Brainville w Nowym Sączu MMC Brainville ul. Mysliwska 2, 33-300 Nowy Sącz tel.: 18 44 99 463, fax. 18 44 99 461 biuro@brainville.pl

Dane kontaktowe: Pani Monika Kamińska, tel. 605 350 174, monika@miasteczkomultimedialne.pl.

Zakres prowadzonej działalności naukowo-badawczej/prac badawczo-rozwojowych:

MMC Brainville to centrum rozwoju biznesu, które powstaje w Nowym Sączu.  Jego celem jest ułatwiać i usprawniać rozwój firm, których działalność oparta jest na nowych technologiach jak również i tych, które chcą rozwijać swoją działalność wykorzystując dostępne na rynku nowości technologiczne. 

Centrum Badań i Wdrożeń to jeden ze strategicznych obszarów działalności MMC Brainville. Jego celem jest wzmocnienie transferu technologii pomiędzy ośrodkami akademickimi a biznesem. Dzięki poszerzeniu obecnej infrastruktury we wrześniu 2012 roku, MMC Brainville będzie posiadać specjalistyczną infrastrukturę, technologie oraz sprzęt na potrzeby klientów. Pozwoli to na stworzenie modelu współpracy mającego na celu wsparcie procesu komunikacji pomiędzy światem nauki i biznesu poprzez prowadzenie wspólnych badań i ich komercjalizację. W tym celu zapraszamy do współpracy wiodące uczelnie techniczne oraz jednostki naukowo-badawcze w Polsce. Celem tych działań jest stworzenie optymalnych warunków dla naukowców zainteresowanych rozwiązywaniem praktycznych problemów biznesowych w dziedzinie IT/multimedia oraz komercjalizacje wypracowanych rozwiązań.

Infrastruktura MMC Brainville zapewni infrastrukturę niezbędna do prowadzenia badań zarówno w oparciu o laboratoria zlokalizowane w Nowym Sączu, jak również infrastrukturę umożliwiającą zdalne uczestnictwo w pracach grup badawczych poprzez usługę Platformy Pracy Rozproszonej (w ramach biura wirtualnego).

W ramach Centrum Badań i Wdrożeń oferujemy kompleksowe wsparcie procesu wdrożenia produktów na rynek, w tym pomoc w rejestrowaniu patentów. Centrum badań rozpocznie swoją działalność we wrześniu 2012 roku.