Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (instytucja naukowa) ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, tel. 126395101, fax: 124251923, www.ik-pan.krakow.pl

Główne dziedziny badań:

 • teoria katalitycznych procesów heterogenicznych, homogenicznych i enzymatycznych: kinetyka i mechanizmy reakcji,
 • mechanizmy katalizy na tlenkach, zeolitach i glinach podpieranych,
 • zjawiska transportu w układach koloidalnych, zjawiska elektrokinetyczne,
 • chemia fizyczna materii miękkiej, stabilność i oddziaływania w układach rozproszonych,
 • surfaktanty, adsorpcja, elastyczność powierzchni i tworzenie się pian oraz ich stabilność,
 • funkcjonalne cienkie warstwy i pokrycia powierzchniowe,
 • katalityczne procesy w ochronie środowiska,
 • mechanizmy degradacji zabytków i dzieł sztuki pod wpływem zanieczyszczeń powietrza.

Prowadzone w Instytucie prace łączą podstawy teoretyczne z badaniami eksperymentalnymi i wdrożeniowymi, które mogą znaleźć bezpośrednie zastosowanie w usprawnieniu procesów technologicznych.

 

Kierownik jednostki naukowo-badawczej:
Prof. dr hab. Małgorzata Witko

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za współpracę:
Dr hab. Maciej Szaleniec, email: ncszalen@cyfronet.pl, tel. 126395155, http://www.ik-pan.krakow.pl/.