Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (instytucja naukowa) ul. W. Reymonta 25, 30-059 Kraków, tel.: 12 295-28-00, 12 295-28-01, fax: 12 295-28-04 centrum@min-pan.krakow.pl, www.min-pan.krakow.pl

Dyscypliny KBN: inżynieria materiałowa, metalurgia;
Kierunki działalności: materiały i technologie przyjazne dla środowiska: problematyka spajania przy użyciu materiałów nie zawierających ołowiu, krzemowe ogniwa słoneczne, nowe materiały dla produkcji sztucznego serca; rozwijanie narzędzi badawczych i metod diagnostycznych: ocena i prognozowanie właściwości mechanicznych tworzyw metalicznych i ceramicznych oparta na znajomości parametrów strukturalnych i krystalograficznych (rozkład orientacji granic ziaren, stopień segregacji, tekstura materiału, poziom naprężeń własnych); materiały funkcjonalne oparte na wiedzy: materiały warstwowe uzyskiwane różnymi technikami, wytwarzanie i optymalizacja właściwości intermetalików, nowe generacje stopów lekkich o podwyższonych właściwościach; materiały nano- i mikrokrystaliczne: mechaniczna synteza i prasowanie na gorąco związków międzymetalicznych, materiały o ultradrobnym ziarnie uzyskiwane metodami odkształcenia plastycznego.

Dane kontaktowe: dr hab. inż. Pan Jan Bonarski, prof. PAN.

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych:
- materiały i technologie przyjazne dla środowiska: w tym problematyka spajania przy użyciu materiałów niezawierających ołowiu, krzemowe ogniwa słoneczne i nowe biomateriały dla produkcji sztucznego serca;
- rozwijanie narzędzie badawczych i metod diagnostycznych: ocena i prognozowanie właściwości mechanicznych tworzyw metalicznych i ceramicznych w oparciu o znajomość parametrów strukturalnych i krystalograficznych (rozkład orientacji granic ziaren, stopnia segregacji, tekstura materiału, poziom naprężeń własnych);
- materiały funkcjonalne oparte na wiedzy: materiały warstwowe uzyskiwane różnymi technikami, wytwarzanie i optymalizacja właściwości intermetalików, nowe generacje stopów lekkich o podwyższonych właściwościach;
- materiały nano- i mikrokrystaliczne: mechaniczna synteza i prasowanie na gorąco związków międzymetalicznych oraz materiały o ultra-drobnym ziarnie uzyskiwane metodami odkształcenia plastycznego.