Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków tel.: +48 12 631 71 00 ,fax: +48 12 633 94 90 ios@ios.krakow.pl; www.ios.krakow.pl

Dyscypliny KBN:
budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa;

Dane kontaktowe: Pani Katarzyna Szczepek-Wcisło, tel: 12 631 74 57,
fax: 12 633 94 90, szczepek@ios.krakow.pl
.

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania realizuje prace w zakresie rozwoju m. in. metod obróbki skrawaniem; niekonwencjonalnych metod ubytkowego i przyrostowego kształtowania wyrobów; technologii nowych materiałów i inżynierii powierzchni; mikro- i nanotechnologii; metrologii wielkości geometrycznych; techniki montażu; modernizacji maszyn i urządzeń technologicznych oraz procesów wytwarzania; automatyzacji i robotyzacji w wytwarzaniu; bezpieczeństwa systemów wytwarzania; unieszkodliwiania odpadów; technologii wspierających ochronę zdrowia i środowiska; procesów produkcyjnych związanych z pakowaniem substancji płynnych i stałych. Instytut jest jednostką autoryzowaną przez polski rząd i notyfikowaną w UE (nr 1455) w zakresie czterech dyrektyw UE: maszynowej, niskonapięciowej, emisji hałasu do środowiska i kompatybilności elektromagnetycznej.

Laboratorium IZTW posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach m. in. drgań i hałasu, badaniach elektrycznych, energetycznych, kompatybilności elektromagnetycznej, badaniach bezpieczeństwa obrabiarek i narzędzi, a także w pomiarach wielkości geometrycznych, pomiarach i analizie topografii powierzchni oraz w badaniach materiałowych.

W ramach sfer działalności IZTW prowadzi prace ukierunkowane na badanie i wdrażanie innowacji głównie w następujących kierunkach: rozwój procesów obróbki wiórowej i ściernej, narzędzi, oprzyrządowania, obrabiarek specjalnych oraz systemów eksploatacji narzędzi; inżynieria materiałów narzędziowych i powłok odpornych na zużywanie; nanomateriały i funkcjonalne materiały gradientowe na specjalne narzędzia skrawające i elementy maszyn i urządzeń; rozwój procesów obróbki elektroerozyjnej i elektrochemicznej oraz hybrydowych, a także obrabiarek erozyjnych; metody mikroobróbek erozyjnych; metrologia techniczna, zwłaszcza wielkości geometrycznych; metody pomiarowe dla mikro- i nanotechnologii; rozwój oprogramowania specjalistycznego do wspomagania operacji obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej oraz oprogramowania metrologicznego; rozwój metod badań obrabiarek, narzędzi, oprzyrządowania i płynów technologicznych, głównie w zakresie cech użytkowych, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska; procesów produkcyjnych związanych z pakowaniem substancji płynnych i stałych.