Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

JEDNOSTKI NAUKOWE Poniżej znajdą Państwo dane kontaktowe i opisy działalności naukowo-badawczych malopolskich uczelni wyższych.