Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

ksi.pl Sp. z o.o. Adres: Al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków Dane kontaktowe: Pan Jacek Mirecki - Prezes Zarządu; tel. 12 633 47 27/ 695 673 200; e-mail: jacek.mirecki@ksi.pl

www.ksi.pl

Zakres prowadzonej działalności naukowo-badawczej/ prac badawczo-rozwojowych:

- zastosowanie biometrii w rozwiązaniach mobilnych (identyfikacja mówcy);
- rozpoznawanie mowy - systemy automatycznego wprowadzania danych;
- telemetria;
- rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality) - zastosowanie w budowie systemów nawigacji i prezentacji danych.