Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA (instytucja naukowa, instytut badawczy) ul. J. Lea 114, Kraków, 30-133 Kraków tel.: (12) 637-13-26, fax: (12) 636-35-43 orb@cebea.com.pl; www.cebea.com.pl

Dyscypliny KBN: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria materiałowa.
Kierunki działalności: aparatura i maszyny chemiczne i cukrownicze; sprężarki i dmuchawy do powietrza i gazów; urządzenia ochrony środowiska; badania mechanicznych własności materiałów; nowoczesne instalacje ogrzewania; instalacje odpylające; urządzenia chłodnicze.

Dane kontaktowe: Pan Andrzej Szczepanik, tel.: 12637 95 09, 606379 044.

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych:
Instytut badawczy zajmuje się badaniami, projektowaniem, konstrukcja aparatury i instalacji dla przemysłu chemicznego, cukrowniczego, ochrony środowiska i energetyki (dot. to m.in. wyparek, wirówek, pras filtracyjnych, filtrów, technologicznych urządzeń procesowych, sprężarek i dmuchaw powietrza i gazu, tłumików hałasu, kabin dźwiękoizolacyjnych, zabezpieczeń ciśnieniowych, ruchowych i statycznych elementów uszczelniających, wymienników ciepła, autoklawów).

W akredytowanym laboratorium badawczym prowadzone są badania udarności i wytrzymałości materiałów. Instytut prowadzi także badania rozwojowe i realizowane opracowania (dobór, wykonanie, dostawa) pod konkretne potrzeby klientów.