Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. z o. o. w Tarnowie (ośrodek badawczy) ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów tel.: 14 680 39 26, fax: 14 680 39013 obr@obr..tarnow.pl; www.obr.tarnow.pl

Dane kontaktowe: Pani Justyna Zach, Zespół Marketingu OBR SM,
tel.: 14 680 39 26, fax: 14 680 39 13, zach@obr.tarnow.pl.

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych:

Ośrodek działa w dziedzinach:

- projektów nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wykonywanych w pełnym cyklu badawczo-rozwojowym oraz wdrożenia w zakresie: systemów przeciwlotniczych bliskiego zasięgu, systemów wieżowych dla pojazdów i jednostek pływających, zdalnie sterowanych uzbrojonych systemów wieżowych dla pojazdów, jednostek pływających i śmigłowców, systemów kierowania ogniem, broni strzeleckiej i granatników, małokalibrowego sprzętu artyleryjskiego, moździerzy, sprzętu szkolno-treningowego;
- urządzeń badawczych i testowych dla instytucji naukowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie specjalizuje się w konstruowaniu oraz budowie i badaniach holowanych, samobieżnych oraz morskich przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych bliskiego zasięgu.

Ośrodek opracowuje: systemy kierowania ogniem, napędy i ich sterowania, zestawy treningowe do różnorodnego sprzętu uzbrojenia, urządzenia badawcze, projekty urządzeń elektronicznych, modernizacje istniejących wzorów uzbrojenia. Opracowania wykonywane są w pełnym cyklu badawczo-rozwojowym, od założeń nowego urządzenia, poprzez model, prototyp, aż do partii próbnej i wdrożenia wyrobu do produkcji seryjnej.

Dla producentów OBR SM oferuje wsparcie we wdrożeniu naszych konstrukcji do produkcji oraz stały nadzór konstrukcyjny nad rozwojem wyrobu. W procesie tworzenia nowego wyrobu realizuje badania odporności na ekstremalne czynniki środowiskowe i testy eksploatacyjne w zaostrzonych warunkach oraz wykonujemy wysokiej dokładności pomiary szeregu wielkości fizycznych, w warunkach statycznych i dynamicznych. Zespół Zapewnienia Jakości i Badań przyjmuje zlecenia na usługi badawcze i pomiarowe według uzgodnionych programów od wszystkich Klientów wojskowych i cywilnych.