Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

PRZEDSIĘBIORSTWA REALIZUJĄCE PROJEKTY Z ZAKRESU BADANIA + ROZWÓJ Poniżej znajdą Państwo dane kontaktowe i opisy małopolskich przedsiębiorstw działających w sferze badań i rozwoju.