Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Przedsiębiorstwo Techniczne Hardkop mgr inż. Sylwester Piasny Kierownik działu B+R w przedsiębiorstwie: mgr inż. Sylwester Piasny Dane teleadresowe przedsiębiorstwa: ul. Harcerska 12, 32-540 Trzebinia, tel. (32) 647 60 00

Zakres prowadzonej działalności naukowo badawczej/ prac badawczo-rozwojowych:

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wysokojakościowych odlewów z żeliwa chromowego o kompozytowej in situ warstwie wierzchniej zapewniającej zwiększoną odporność na zużycie abrazyjne.
Działania prowadzone są w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.