Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Selvita S.A., Kraków ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków tel.: 12 297 47 00, fax: 12 297 47 01 sprzedaz@selvita.pl; www.selvita.pl

Selvita jest polską firmą innowacyjną świadczącą usługi i dostarczającą rozwiązania badawczo-rozwojowe. Oferta Selvity ma na celu dostarczenie kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo-rozwojowych umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania produktów na rynek.

Zakres działalności firmy Selvita obejmuje:

  • Świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla sektora biotechnologii i farmacji. Prace prowadzone są w laboratoriach posiadających Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie w zakresie analiz fizykochemicznych oraz certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP);
  • Tworzenie innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań informatycznych przyspieszających prowadzenie badań i zmniejszających ryzyko ich niepowodzenia. Pion Bioinformatyczny Selvity specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu systemów LIMS (Laboratory Information Management System). W ofercie firmy znajduje się światowej klasy system STARLIMS z polskim interfejsem zapewniający zintegrowane zarządzanie pracą laboratoriów kontroli jakości i badawczo-rozwojowych zgodnie z wymaganiami systemów zapewnienia jakości ISO 17025, 21CFR Część 11, GLP i GMP;
  • Ponadto Selvita oferuje pełen zakres usług związanych z syntezą związków biologicznie czynnych, w tym projektowanie szlaków syntetycznych oraz ich optymalizacja, małoskalowa synteza API i ich zanieczyszczeń. Ponadto dział ten prowadzi projekty z zakresu chemii obliczeniowej, drug discovery oraz modelowania in-sillico;

Dane kontaktowe: Pani Natalia Pawela, Kierownik ds. Marketingu,
tel.: 12 297 47 31, natalia.pawela@selvita.com.

W skład grupy Selvita wchodzi również firma BioCentrum - BioCentrum Sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, tel.: 12 297 47 20; fax: 12 297 47 21, www.biocentrum.com.pl; biocentrum@biocentrum.com.pl, która posiada w swojej ofercie usługi z zakresu:
- Badań przedklinicznych, w tym testy ADME, DMPK oraz toksykologia in vitro;
- Chemii białek obejmujące szeroką gamę standardowych i zaawansowanych analiz oraz produkcję i oczyszczanie preparatów białkowych;
- Wysokooczyszczone i wysokoaktywne enzymy, inhibitory oraz inne preparaty aktywne biologicznie;
- Chemii analitycznej i analiz fizykochemicznych skierowane do firm z branży farmaceutycznej;
- Badania zgodne z dyrektywą REACH.