Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian" Dane teleadresowe: ul. Długa 10/140, 32-065 Krzeszowice, tel. 502973075, biuro@animalian@org www.animalian.org

Dane kontaktowe:
Pan Wojciech Górecki, w.gorecki@animalian.pl
Pan Grzegorz Zygmunt, g.zygmunt@animalian.pl

Zakres prowadzonej działalności naukowo-badawczej/ prac badawczo-rozwojowych:
Badania swoim zasięgiem obejmują tematykę z zakresu ekologii, akwarystyki, akwakultury, a także szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt ozdobnych oraz innych dyscyplin związanych z branżą zoologiczną. Działalność Towarzystwa polega również m.in. na opiniowaniu prac i przedsięwzięć z zakresu nauki i kształcenia zootechnicznego, rybackiego oraz weterynaryjnego.