Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej , Wydział Turystyki i Rekreacji ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka tel. 33 874 54 25 www.wste.edu.pl

Dane kontaktowe: Pan Marek Nocoń, tel. 33 874 54 27, 33 874 54 25.

Zakres prowadzonej działalności naukowo-badawczej/prac badawczo -rozwojowych:

 

  • Opracowywanie strategii zrównoważonego rozwoju turystyki na różnym poziomie (gminy, powiatu, województwa, rejonu, regionu).
  • Opracowywanie według innowacyjnej metodologii programów infrastruktury turystycznej dla różnej wielkości obszarów (audyt, produkt markowy, chłonność turystyczne, zagospodarowanie według koncepcji modułowej).
  • Opracowywanie audytu ekologicznego hotelu.
  • Monitoring zjawisk turystycznych na szczeblu kraju, województwa, powiatu, gminy, regionu, rejonu.
  • Diagnostyka i wdrażanie oraz przygotowywanie ekspertyz i opinii o innowacyjności w branży turystycznej.
  • Kreacja innowacyjnych markowych produktów turystycznych.
  • Tworzenie tematycznych turystycznych innowacyjnych sieci współpracy m. in. klastry turystyczne.