Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca, Zator (powiat oświęcimski) ul. Władysława Grabskiego 6, 32-640 Zator Dane kontaktowe: Witold Płoszczyca, biuro@ploszczyca.com, tel. 33 8731272, 33 4883672, Tomasz Książek, tomasz.ksiazek@ploszczyca.com.

Zakres prowadzonych prac badawczo-rozwojowych:

Prowadzona działalność badawczo-rozwojowa polega na odpowiadaniu na specyficzne zapotrzebowanie klientów firmy w zakresie optymalizacji stosowanych materiałów oraz jakości i dokładności wykonania elementów metalowych. Dotyczy to zwłaszcza czystości stosowanego materiału, jakości obróbki i dokładności wykonania oraz brak zmian w materiale na skutek obróbki mechanicznej.

Firma Z.P.H i U Witold Płoszczyca powstała w 1991 r. Początkowo profil produkcji obejmował drobne elementy metalowe dla firm z branży tapicerskiej. W latach następnych nastąpił rozwój zarówno możliwości technologicznych jak i możliwości wytwórczych, kierunek rozwoju firmy został skierowany w stronę produkcji elementów z metali kolorowych do urządzeñ elektronicznych i elektrotechnicznych na zlecenie klienta, co zaowocowało rozpoczęciem współpracy z firmami z branży elektronicznej i elektrotechnicznej.

Przedsiębiorstwo produkuje szeroki asortyment akcesoriów  i elementów dla przemysłu elektronicznego, elektrotechnicznego, budowlanego i meblowego.