Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Harmonogram naborów

Ostatnie ogłoszenie konkursów w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych" Schemat A "Projekty badawcze" i Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu Badania + Rozwój" MRPO 2007-2013 nastąpiło w dniu 15 czerwca 2012 r.

 

Harmonogram naborów - przejdź!