Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Kryteria wyboru projektów OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

Schemat A Projekty badawcze

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 30/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 lutego 2008 r. zmienione Uchwałą Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 Nr 16/09 z dnia 6 maja 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 6/10 z dnia 8 listopada 2010 r., 6/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
 

 Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R


Kryteria przyjęte Uchwałą nr 31/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 lutego 2008 r., zmienione Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 36/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 6/10 z dnia 8 listopada 2010 r., 7/11 z dnia 15 listopada 2011 r.

POBIERZ PLIKI