Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Promocja projektów B+R Poniżej znajdą Państwo spoty reklamowe promujące wsparcie komercjalizacji badań naukowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Spoty te były emitowane w TVP Kraków w dniach 16-31 grudnia 2011 r.