Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Konsultacje Konsultacje

Bezpłatny Punkt Konsultacyjny Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Referat ds. Monitoringu i Sprawozdawczości


ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
parter
Godziny otwarcia:  poniedziałek — piątek 8.00-16.00


UWAGA!
W celu skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego prosimy wcześniej ustalić telefonicznie datę i godzinę konsultacji.


Konsultacje telefoniczne:
 

                                   INFOLINIA:  tel. 12 376 91 91


                                                         tel. 12 376 91 92 - Maciej Baster
                                                         tel. 12 376 91 93 - Katarzyna Podraza
                                                         tel. 12 376 91 94 - Tomasz Ślusarczyk
                                                   
                                                                                                                                                                     

Kierownik Referatu
Monika Wrzosek
tel. 12 376 91 54        

                                                   
                                         
Zapytania e-mailowe:  info@mcp.malopolska.pl
 

Zobacz na mapie jak trafić do Punktu Konsultacyjnego Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.


Informacje podane przez Punkt Konsultacyjny nie są oficjalnym stanowiskiem Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Konsultacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.