Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

W dole strony - w plikach do pobrania - znajdują się aktualne dokumenty programowe obowiązujące w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 w Małopolsce. Głównym celem MRPO jest WZROST GOSPODARCZY I WZROST ZATRUDNIENIA W MAŁOPOLSCE. Zagwarantowane w ramach programu 1 290 274 402 euro zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, które mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności małopolskiej gospodarki, poprawy spójności wewnątrzregionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów z naszego regionu.

MRPO na lata 2007-2013 składa się z 9 Osi Priorytetowych. II Oś Priorytetowa wdrażana jest przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Informacje o pozostałych priorytetach można uzyskać w Centrum Informacyjnym FEM w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi osiami priorytetowymi programu:
Oś priorytetowa 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Oś priorytetowa 2 Gospodarka regionalnej szansy
Oś Priorytetowa 3 Turystyka i przemysł kulturowy
Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Oś priorytetowa 5 Krakowski Obszar Metropolitalny
Oś Priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska
Oś Priorytetowa 8 Współpraca międzyregionalna
Oś priorytetowa 9 Pomoc Techniczna


Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 - pobierz
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 - pobierz

Poniżej zamieszczone są poprzednie wersje Uszczegółowienia MRPO i Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach MRPO 2007-2013:

Poprzednie wersje Uszczegółowienia MRPO

Uszczegółowienie MRPO (16.02.2016 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (07.01.2016 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (08.12.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (15.10.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (17.09.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (20.08.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (21.07.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (14.07.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (18.06.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (26.03.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (12.03.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (19.02.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (29.01.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (20.01.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (08.01.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (25.11.2015 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (06.11.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (16.10.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (16.09.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (17.07.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (05.06.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (27.05.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (06.05.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (03.04.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (13.03.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (27.02.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (30.01.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (16.01.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (09.01.2014 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (28.11.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (14.11.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (17.10.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (12.09.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (18.07.2013 r.) - pobierz 
Uszczegółowienie MRPO (04.07.2013 r.) - pobierz 
Uszczegółowienie MRPO (25.06.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (20.06.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (23.05.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (14.05.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (07.05.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (25.04.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (04.04.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (14.03.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (21.02.2013 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (20.12.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (29.11.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (08.11.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (23.10.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (30.08.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (12.07.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (05.06.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (29.05.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (22.03.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (28.02.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (09.02.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (31.02.2012 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (15.12.2011 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (29.11.2011 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (04.10.2011 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (22.09.2011 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (25.08.2011 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (30.06.2011 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (29.03.2011 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (22.02.2011 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (30.12.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (07.12.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (28.10.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (14.10.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (14.09.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (26.08.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (26.07.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (23.07.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (20.07.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (15.06.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (04.05.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (18.03.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (11.03.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (14.01.2010 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (29.12.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (22.12.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (10.11.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (28.10.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (15.09.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (07.09.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (29.07.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (14.07.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (25.06.2009 r.) - pobierz 
Uszczegółowienie MRPO (26.05.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (07.04.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (31.03.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (26.02.2009 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (27.11.2008 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (30.09.2008 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (26.08.2008 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (13.08.2008 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (15.05.2008 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (20.03.2008 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (13.03.2008 r.) - pobierz
Uszczegółowienie MRPO (27.11.2007 r.) - pobierz

Poprzednie wersje Podręcznika kwalifikowania wydatków

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (14.07.2015 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (04.08.2014 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (27.05.2014 r.) - pobierz

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (29.10.2013 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (25.06.2013 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (25.04.2013 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (19.02.2013 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (29.11.2012 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (31.07.2012 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (27.04.2012 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (31.08.2011 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (30.06.2011 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (31.03.2011 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (07.12.2010 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (14.09.2010 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (26.07.2010 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (11.03.2010 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (08.12.2009 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (22.09.2009 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (25.06.2009 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (31.03.2009 r.) - pobierz 
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (15.05.2008 r.) - pobierz
Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 (18.12.2007 r.) - pobierz