DRAGON Technologia dr inż. Piotr Czekaj, Kraków ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków

DRAGON Technologia jest polską firmą świadczącą usługi i dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla przemysłu chemicznego od 12 lat. Działalność przedsiębiorstwa opiera się m.in. na dostosowywaniu receptur oraz procesów produkcyjnych do ciągle rosnących wymagań Klientów oraz przepisów prawnych. Celem firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko produktów chemii gospodarczej, budowlanej, dekoracyjnej i motoryzacyjnej już na etapie ich powstawania jak również przez cały okres ich życia, aż do zużycia przez konsumentów. Istotnym elementem prac nad rozwojem nowych produktów jest również dotrzymanie warunków technologicznych produkcji wskazanych przez Klientów.

Dane kontaktowe: Pani Magdalena Chrabąszcz - Kierownik działu technologicznego,
tel. 12 625-75-60; magda.chrabaszcz@dragon.biz.pl

Zakres prowadzonej działalności naukowo-badawczej/prac badawczo-rozwojowych:

 

Aby realizować wyznaczone cele przedsiębiorstwo posiada najnowszy sprzęt laboratoryjny, który pozwala kontrolować parametry poszczególnych procesów oraz gotowych produktów. Zakres analiz jakie wykonuje laboratorium to, między innymi:

1. Badania wytrzymałościowe:

    a. Badanie połączeń klejowych:
- siła/naprężenie zrywające przy rozciąganiu (połączenie doczołowe), wydłużenie przy rozerwaniu;
- siła/naprężenie zrywające przy ścinaniu (połączenia zakładkowe), wydłużenie przy rozerwaniu;
- siła/naprężenie oddzierające, wydłużenie przy rozerwaniu;
- odporność materiału na cykliczne zmiany przyłożonej wartości obciążenia;
    b. Badanie tworzyw sztucznych:
- siła/naprężenie rozrywające, wydłużenie przy rozerwaniu;
- odporność materiału na cykliczne zmiany przyłożonej wartości obciążenia;

2. Badanie składu:
    a.   Badanie składu ciekłych mieszanin związków organicznych oraz związków organicznych w wodzie metodą chromatografii gazowej (GC).

3. Badania kolorymetryczne:
    a. Oznaczanie barwy w świetle odbitym lub przechodzącym powłok lakierniczych, tworzyw sztucznych, substancji ciekłych i ich mieszanin, itp.

4. Oznaczanie lepkości substancji ciekłych i ich mieszanin metodą Brookfielda zgodnie z normą PN-EN ISO 2555.

5. Oznaczanie lepkości za pomocą kubków wypływowych zgodnie z normą PN-EN ISO 2431.

6. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro zgodnie normą PN-EN ISO 11998.

7. Oznaczanie stopnia roztarcia wypełniaczy i pigmentów w farbach zgodnie z normą PN-EN ISO 1524.

 

8. Oznaczanie przyczepności powłoki farb i lakierów metodą siatki nacięć zgodnie z normą PN-EN ISO 16276-2, PN-EN ISO 2409.

 

9. Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej dla farb, lakierów, błon polimerowych zgodnie z normą PN-EN ISO 7783.

 

10. Oznaczanie temperatury zapłonu metodą zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa zgodnie z normą PN-EN ISO 2719.

 

 

Przedsiębiorstwo realizuje również badania produktów w oparciu o własne metody laboratoryjne.

DRAGON Technologia wspiera swoich Klientów w zakresie spełnienia wszelkich wymogów wynikających z aktualnych przepisów w zakresie wprowadzania substancji chemicznych do obrotu, w tym przepisów rozporządzenia REACH, ochrony środowiska i zarządzania jakością. Na zlecenie DRAGON Technologia przeprowadza procesy certyfikacyjne w zakresie przepisów prawa budowlanego, środków biobójczych, certyfikatów PZH, itp.

DRAGON Technologia zajmuje się także doborem maszyn i urządzeń, projektowaniem instalacji produkcyjnych oraz przygotowaniem i realizacją instalacji do potrzeb opracowywanych technologii produkcji wyrobów chemii gospodarczej, budowlanej, dekoracyjnej i motoryzacyjnej.